Gedichten

Gedichten

Even-wicht

Even-wicht
Hij wilde “even-wicht”, éven vrouw zijn een héél ander gezicht. Zijn andere zelf voelde zo fijn Voor éven maar een wicht, een ander gezicht zijn andere zijde...
Read more