Met de Queer Kick-off BiTransdag opende de Haagse emancipatie-wethouder Bert van Alphen op 13 juni de Roze Week Den Haag. Het werd een succes: ruim 100 bezoekers debatteerden hier mee over seksuele en genderdiversiteit en namen deel aan workshops over dit thema. Schrijfster Karin Spaink gaf het startschot met de vurig gesproken column ‘Vreemde Vogels’. Zij benadrukte hierin de diversiteit, maar ook de gemeenschappelijkheid van biseksuelen en transgenders. ‘Wat deze mensen gemeen hebben, is dat ze oplopen tegen de grenzen van sekse en geslacht; zij wonen in een grensgebied waarvan het bestaan meestal wordt ontkend,’ aldus Spaink. ‘We zijn óf dit, óf dat: man of vrouw, hetero of homo. Hom of kuit moeten we hebben, in de uitersten moeten we wonen.’

Voor wat betreft het registreren van de aanduiding ‘man’ of ‘vrouw’ voor allerhande instanties, concludeerde het forum dat de noodzaak hiervan kritisch onder de loep moet worden genomen. Zo pleitten panelleden Vera Bergkamp (vice-voorzitter COC Nederland) en Alice Verheij (activist, blogger) voor volledige afschaffing van het vermelden van sekse in het paspoort. Judith Sargentini (Europarlementariër GroenLinks) zag meer in de vrijwillige keuze voor ‘m/v/anders’. Nu is het zo dat juridische wijziging van de sekseaanduiding alleen mogelijk is na een geslachtsaanpassende operatie. Mensen die in een transitietraject zitten van het ene naar het andere geslacht of mensen die ervoor kiezen slechts een gedeeltelijke aanpassing te ondergaan kunnen op die manier jarenlang hinder ondervinden van de ‘m’ of ‘v’ in hun paspoort. Die komt lang niet altijd meer overeen met hun uiterlijk en identiteit, wat discriminatie en stigmatisering in de hand werkt. Later in de middag waren er workshops over onder meer anti-racisme en de homo-emancipatie beweging, het hokjesdenken, een derde in je relatie en drag kings. Met de Queer Kick-off BiTransdag is een aanzet gemaakt tot meer succesvolle samenwerkingsvormen tussen biseksuelen en transgenders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here