Groen

Petra De Sutter (57): minister van Overheidsbedrijven en ambtenarenzaken en vicepremier. De Sutter werd bij de verkiezingen van vorig jaar met 143.377 voorkeurstemmen verkozen tot Europarlementslid, waar ze de eerste groene voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken werd. Eerder zetelde ze in de Senaat en in de Raad van Europa.

Samen met de regeringsploeg en met alle ambtenaren wil ik meewerken aan het moderniseren en digitaliseren van de overheid”, zegt De Sutter. “Ik ben fier dat ik minister word voor Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven. De coronacrisis toonde aan dat we een slagkrachtige overheid nodig hebben om het algemeen belang veilig te stellen.”

Van beroep is de nieuwe minister van Overheidsbedrijven gynaecologe en fertiliteitsexperte. Ze is ook hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Bron : https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vijftien-ministers-en-vijf-staatssecretarissen-dit-is-de-volledige-regering-de-croo~abb7fd6e/

Korte biografie

Petra De Sutter
Europees Parlementslid

Een gezonde leefomgeving, veilige producten en een sociaal rechtvaardige samenleving: dat is waar Petra De Sutter zich elke dag voor inzet. Als gynaecologe en fertiliteitsexperte stootte ze steeds vaker op de schadelijke effecten van allerlei stoffen op onze gezondheid. Haar verontwaardiging daarover bracht haar in 2014 in de politiek. Amper vijf jaar later zetelt ze in het Europees Parlement en is ze de eerste groene voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Als dusdanig wil De Sutter de belangen van de consumenten – finaal ook de burger – centraal stellen in de beleidsvorming, of het nu gaat om de veiligheid, gelijke kwaliteit of langere levensduur van producten, dan wel om de transparantie van digitale dienstverleners of het vertrouwen in nieuwe technologieën. Hierbij moet duurzaamheid steeds de gemeenschappelijke deler zijn waarrond de belangen van consumenten, (kleine) bedrijven en het leefmilieu op elkaar worden afgestemd.

“Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat is mijn drijfveer om mij elke dag te smijten.”

Al 30 jaar wijst Petra De Sutter op de gezondheidsrisico’s van hormoonverstoorders. Ze komt op voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen en mengt zich in bio-ethische discussies zoals draagmoederschap en commerciële eiceldonatie. Daarnaast zet ze zich ook in voor een socialer Europa en de bescherming van vluchtelingen en LGBTI-mensen. In 2019 verhuisde ze van de Senaat en de Raad van Europa naar het Europees Parlement. Haar authentieke stijl en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen.

Short biography

Petra De Sutter
Member of the European Parliament

A healthy environment, safe products and a socially just society: that is what Petra De Sutter is committed to every day. As a gynaecologist and fertility expert, she has been confronted with the harmful effects of various substances on our health. Her indignation about this brought her into politics in 2014. Five years later, she represents the Flemish Greens in the European Parliament and is the first green chairwoman of the Committee on the Internal Market and Consumer Affairs. As such, De Sutter wants to put the interests of the consumer – ultimately, the citizen – at the heart of policy making, whether it regards the safety, equal quality or longer lifetime of products, the transparency of digital services or the trust in new technologies. In doing so, sustainability should always be the common denominator around which consumers’, (small) businesses’ and environmental interests are aligned.

“I have a very strong sense of justice. That is my motivation to work hard every day.”

Since 30 years Petra De Sutter has been pointing out the health risks of endocrine disruptors. She defends the sexual and reproductive health and rights of girls and women, and engages in bio-ethical discussions such as surrogacy and commercial egg donation. In addition, she is committed to a more social Europe and the protection of refugees and LGBTI people. In 2019 she moved from the Belgian Senate and the Council of Europe to the European Parliament. Her authentic style and extensive knowledge make that she is respected and trusted across different political parties.

Longer biography

Political biography

Member of the European Parliament (EP) (July 2019-)

Political interests: health and environment, social justice, internal market and consumer protection, minority rights, sexual and reproductive health and rights (SRHR), bioethics, science

Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO)

Member of the Conference of Committee Chairs (CCC)

Member of the Committee on Employment and Social Affairs (Substitute)

Member of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Member of the EU Special Committee on Beating Cancer

Member of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA).

Member of the Delegation

to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee (D-UA) (Substitute)

for relations with the countries of South Asia (D-SAS)

for relations with India (D-IN) (Substitute)

Parliamentary activities: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197471/PETRA_DE+SUTTER/home#mep-card-content
Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) (2014-June 2019)

Chair of the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Bureau Member of PACE

Bureau Member of the SOC-group (Socialists, democrats and Greens)

Chair of the Women’s working group of the SOC-group (2015-2018)

Member Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Member Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

PACE reports: https://assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7307

Other activities:

Vice-president European Parliamentary Forum for Population and Development, EPF (2015-2018)

President European Parliamentary Forum for Population and Development, EPF (2018-2021)

Nominated by the Flemish Green party to run for Spitzenkandidat of the European Green Party (EGP), European elections 2019

Belgian Senator (Groen – Flemish Ecologist Party) (July 2014-June 2019)

Member of the Committee on Institutional Affairs

Member of the Committee on European Affairs

Chair of the Delegation (IPU) to Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh)

Information reports and parliamentary questions: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl

Longer biography

Academic biography

Medical Doctor (1987)

PhD in Biomedical Sciences, University Gent (1991)

Fellowship IMMC, Chicago (USA) (1991-1992)

“Thèse d’Aggrégation”, University Gent (1994)

Specialist Obstetrics and Gynaecology (1994)

Professor Reproductive Medicine University Gent (2000-)

Head Dept Reproductive Medicine, University Hospital Gent (2006-2019)

Memberships:

–       College of Belgian Superior High Health Council (2008-2014)
–       Belgian Royal Academy of Medicine (2009-)
–       Comité Médical et Scientifique (Agence de la Biomédecine), Paris (2012-2014)
–       Executive Comm European Soc Human Reproduction & Embryology ESHRE (2013-2017)
–       Board of Governors of Gent University (2014-2018)
–       Board of Governors of Gent University Hospital (2014-2018)

Research interests: clinical infertility, human embryology, fertilisation, embryonic stem cell derivation and differentiation, psychology and ethics of human reproduction

3 books and many book presentations https://www.petradesutter.be/boeken_lezingen

More than 550 peer-reviewed scientific publications

More than 475 abstracts at conferences

More than 600 lectures at scientific venues

Bron: https://www.petradesutter.be/bio

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here