18.4 C
Amsterdam
dinsdag 26 september 2023

Veel gebruikte termen:

Mocht je van mening zijn dat er termen ontbreken die je er graag bij wenst, stuur dan een email naar info@travestie.org.

[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Transgender” tab_id=”1495921344040-f178f232-7dfe”]

Transgender: alle mensen binnen het hele spectrum van de verschillende uitingsvormen (Het is een alles omvattende term) van travestie tot en met transseksualiteit.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Transseksualiteit” tab_id=”1495921344084-78f327f3-f194″]

Transseksualiteit is het verschijnsel, waarbij het biologische geslacht niet overeenstemt met het gevoelsmatige geslacht. Transseksuelen hebben het gevoel zich in het lichaam van de verkeerde sekse te bevinden.
Zij wensen zich dan ook via hormonale behandeling en operatieve ingrepen aan te passen aan het geslacht dat volgens hen het enige juiste is.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Wijziging van identiteitspapieren” tab_id=”1495921378989-a773ced2-0df3″]

Er zijn geen geslachtsaanpassende operaties nodig om je geslacht aan te passen in je identiteit documenten in Nederland (België volgt waarschijnlijk in 2016). Waarschijnlijk komt er een derde optie in 2016 waarbij een tussenvorm mogelijk is tussen man en vrouw.
De transseksueel die de consequenties van de lichamelijke verandering wel aandurft, zal zich zoveel mogelijk laten aanpassen aan het gewenste geslacht.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Interseksualiteit” tab_id=”1495921396442-c73ffe19-daf2″]

Interseksualiteit is het verschijnsel, waarbij het bij de geboorte niet duidelijk is tot welk geslacht de geborene behoort. De kenmerken ter indicatie zijn niet voldoende duidelijk aanwezig.
Voor de wet moet de sekse wel worden opgegeven. Hieruit vloeit voort dat het bij de geboorte gekozen geslacht niet in overeenstemming behoeft te zijn met de beleving van de betrokkene. Daardoor kan de interseksueel dezelfde gevoelens hebben als de transseksueel.
Interseksuele mensen hebben vaak van jongs af aan twijfel over hun lichamelijke geslacht.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Van Travestie tot Transseksualiteit” tab_id=”1495921416472-3874c55b-08ba”]

Tussen de uitersten (uitingsvorm) Travestie en Transseksualiteit, zoals hierboven beschreven, bestaat een overgangsgebied. Bij travestie, zoals deze in de 20e eeuw en in onze cultuur vooral bij mannen en vrouwen voorkomt, kan de travesties al tevreden zijn met het dragen van slechts een enkel kledingstuk van de andere sekse.
De meesten zullen echter verder willen gaan, tot en met de complete uiterlijke verschijning als vrouw of man. Hoewel velen dit ervaren als een stukje vrouw of man zijn, wensen zij niet bij voortduring van geslacht te veranderen.
Sommigen zullen tevreden zijn met slechts enkele uren in travestie, anderen gaan in hun dagelijks leven volledig als man of vrouw leven.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Genderidentiteit” tab_id=”1495921436078-cbead4a1-3f07″]

Het komt voor dat iemand twijfels heeft over zijn of haar genderidentiteit. Er is bij deze mensen nog niet duidelijk of medische en cosmetische ingrepen gewenst zijn.
De personen die dit aangaat zullen vaak via de uitingsvorm travestie tot ontdekking komen of zij van geslacht willen veranderen.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Compromis” tab_id=”1495921456430-c3191898-c6b1″]

Er is nog een andere groep, die in dit verband niet vergeten mag worden, nl. de mensen die in travestie een compromis hebben gevonden voor hun transseksuele gevoelens.
De persoon in kwestie is maatschappelijk of geestelijk niet in staat zich te laten opereren, maar ervaart wel dat hij of zij feitelijk tot het andere geslacht behoort.
Hoewel de buitenwereld een travestie ziet, moet men hier toch spreken van de allesomvattende term transgender.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Genderdysforie” tab_id=”1495921473116-4a5f6143-167f”]

Gender=geslacht
dysforie=onvrede.
Zij zijn ontevreden omdat hun biologische geslacht, niet (of tijdelijk niet) in overeenstemming is met hun genderidentiteit (dat wat zij zich voelen) of genderrol (hoe zij zich voordoen).
Om recht te doen aan hun gevoelens maken genderdysforische mensen gebruik van het fenomeen ‘omkleden’, zodat hun uiterlijke verschijning op die momenten gevoelsmatig beter in overeenstemming is met hun innerlijke gevoel.
Er is een grote groep genderdysforische mensen, die zichzelf noch als travestiet, noch als transseksueel zien en toch omwille van hun genderidentiteit evenals de transseksuelen een lichamelijke aanpassing wensen.
Aantal
Soms denkt men de enige (of één van de weinigen) te zijn met travestie-gevoelens. Niets is echter minder waar. Dat het aantal hier in Nederland op een half miljoen ligt zal waarschijnlijk menigeen verbazen. Dus zo uniek zijn transgenders niet. Mogelijk ligt dit aantal nog een stuk hoger omdat er altijd transgenders zullen zijn die volledig anoniem wensen te blijven!

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Genderbinair” tab_id=”1495921514245-7dd39709-b4ae”]

Is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat er twee geslachten en genderidentiteiten zijn: vrouw en man.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Agender” tab_id=”1495921530539-16084482-a940″]

Is genderloos, een term om aan te duiden dat iemand zich noch man, noch vrouw voelt.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cisgender” tab_id=”1495921566952-7ca9f152-ed34″]

De meeste mensen zijn Cisgender. Cisgender is een Engelstalige term waarmee mensen worden aangeduid van wie de identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn. De term wordt doorgaans gebruikt als het tegendeel van transgender, waarbij geslacht en identiteit niet overeenkomen.
Het voorvoegsel cis komt uit het Latijn en betekent “aan deze kant”, zoals trans staat voor “aan de andere kant”. Het woord cisgender wordt ook wel afgekort tot cis, en er kan worden gesproken van cis-mannen en cis-vrouwen.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]

Laatste Nieuws