Als je de deur voorzichtig op een kier open doet, uit de kast komt, en de eerste wankele schreden zet krijg je van je omgeving vaak commentaar.

Jij een Transgender? Modegril, echt iets van deze tijd. Ja, ja, alles moet maar kunnen.

Maar is het iets van de laatste tijd, of toch niet?

Misschien is iets over de historie welkom, niet zo zeer om je te verdedigen, maar misschien sta je hier wel steviger mee in je schoenen.

Saai? Ik schrijf ook over een rijke jongeman die dingen deed die ook vandaag nog niet geaccepteerd worden.

Natuurlijk heb je ook uren achter je PC gezeten, het gehele internet doorgespit. Ik zal soms een link geven, zodat je het gehele verhaal zelf kunt lezen. Daarom hieronder een klein reisje door de tijd.

Vaker lopen mensen met een religieuze achtergrond tegen problemen aan.

Maar wist je dat het al in de Bijbel genoemd wordt? Met naam en toenaam?

Transgenders hebben een lange geschiedenis, die verder terugloopt dan dat vaak vermoedt wordt.

Het beeld van Transgenders

Wij zien de transgenders vandaag de dag anders,  zij werden niet altijd zo gezien.

Ook de manier waarop wij transgenders vandaag de dag definiëren, is anders dan vroeger .

Tijdens de oudheid werden mensen die probeerden de geslachten te overbruggen gekoppeld aan wijsheid. Terwijl de mensen die beschikten over de traditionele man/vrouw-genderrollen gekoppeld werden aan het tegenovergestelde.

De bijbel vertelt over de figuur van Koning Saul, die een dochter genaamd Michal had. Zij had een ‘mannelijke ziel’ in een vrouwelijk lichaam, en kon ook niet zwanger worden (II Samuël 6:14-23). 

Zelfs kreeg ze toestemming (let wel: in die tijd!) om bij het ochtendgebed de “tefillin” te dragen, normaal allen toegestaan aan Joodse mannen.

In 1 Samuël 18 – Oude Testament, Statenvertaling- staat te lezen: Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen (en zij trouwden met elkander, wat trouwens later weer door Saul werd geannuleerd).

Later werden in het Midden Oosten mannen die vrouw wilden zijn in deze tijd geaccepteerd als bij hen de vrouwelijkheid was aangeboren en als zij onberispelijk leefden.

Er zijn diverse directe en indirecte verwijzingen naar hun in de hadith and sunnah overleveringen of beschrijvingen van de profeet Mohammed 1).

Het lijkt er op dat er een te grote variëteit bestand tussen de en of de andere Mukhannath, je kon ze niet in een hokje stoppen voor wat betreft hun gender of sekseule identiteit.

Als ‘Mukhannathun’ konden zij relaties onderhouden met zowel mannen als vrouwen.

Later werd besloten dat alle ‘Mukhannathun’ gecastreerd moesten worden.

Transgenders die de prostitutie ingingen of het criminele pad opgingen, werden in het Midden Oosten wel veracht.

De Joodse religie benadert de problematiek rond transseksualiteit op geheel eigen wijze. Geslachtsafwijkingen worden al in de oudste bronnen besproken.

Het zou te ver voeren er hier op in te gaan2). Men houdt zich aan de diverse uitleggingen, maar gaat [in Nederland] wel mee met de vernieuwde inzichten.

Mits het gedrag en uiterlijk niet storend is mogen transvrouwen bij de vrouwen plaats nemen.Aldus een uitspraak van een hoge rabbijn. In één van de progressieve synagogen in Amsterdam wordt aan de Gayparade extra aandacht besteed.

Transgenders heersten

Er bestonden ook enkele transgenders die heersten in de geschiedenis.

Koning Ashurbanipal van Assyrië bracht in de 7e eeuw v. Chr. veel tijd door in vrouwenkleding, wat later misbruikt werd als reden om hem omver te werpen.

Koningin Hatsjepsoet van Egypte, aan de macht tot 1482 v. Chr., trok mannelijke kleding aan en zorgde voor een valse baard. Op deze manier kon zij het koning(innen)schap verwerven en behouden.

Maar ook in de 17e eeuw was de koningin van Nigeria, Nzinga3), die regeerde van 1624-1653, vaak gender- overschrijdend gekleed. Het schijnt dat zij hierdoor verschillende militaire veldslagen won.

Nzinga was altijd gekleed als een man en beschikte over een persoonlijke harem met mannelijke concubines, die op hun beurt als vrouwen gekleed waren.

De Grieken 

De Romeinse Venus Castina was de verpersoonlijking van  Venus van het Griekse Aphrodite, model voor “vrouwelijke zielen opgesloten in een mannelijk lichaam”.

De Romeinse tijd

In de Romeinse cultuur werden transgenders, mannen die vrouw wilden zijn of vrouwen die man wilden zijn, nog redelijk geaccepteerd.  Dit gebeurde echter alleen als zij lid van de heersende klasse waren of als het samenviel met de agenda van leiders en generaals.

Rond het jaar 60 trouwde Keizer Nero met een slavenjongen, Sporus.

Hij had hem laten castreren (wat in die tijd aangenomen werd als het belangrijkste mechanisme van genderverandering) en gaf hem vrouwenkleding aan. Vanaf dat moment ging Sporus mee als keizerin aan de zijde van keizer Nero naar belangrijke gelegenheden.

 Marcus Aurelius Antoninus 4), algemeen bekend bij zijn bijnaam Elagabalus of Heliogabalus, was een Romeinse keizer van 218 – 222.

Hij leidde een liefdesleven als een soap. Goede Tijden, Slechte Tijden is er niks bij.

Elagabalus’ seksuele geaardheid en genderidentiteit zijn het onderwerp van veel discussie. De Historia Augusta beweert dat hij in een openbare ceremonie in Rome ook in het huwelijk zou zijn getreden met een man genaamd Zoticus, een atleet uit Smyrna. Cassius Dio meldde dat Elagabalus zijn ogen schilderde, zijn haar epileerde en pruiken droeg alvorens zich te prostitueren in kroegen, bordelen en zelfs in het keizerlijk paleis.

Ook had hij een speciaal kamertje in het paleis ingericht, waar hij zijn onfatsoenlijkheden pleegde; bij de ingang van de deur stond hij altijd naakt, zoals de hoeren doen; hij bewoog het gordijn, dat aan gouden ringen hing, terwijl hij voorbijgangers met een zachte en smeltende stem trachtte te verleiden.

Er waren natuurlijk mannen die speciaal de opdracht hadden gekregen om hun rol te spelen. Want, zoals ook in andere zaken, had Elegabalus talrijke agenten, die precies die mannen uitzochten die hem het best konden behagen. Hij vroeg er geld voor en liet zich zelfs tevreden uit over zijn winsten.

Herodianus merkte op, dat Elagabalus zijn eigen uiterlijk regelmatig benadrukte door het gebruik van cosmetica. Hij werd omschreven als zijnde “zeer verheugd om minnares, vrouw, koningin van Hierocles te worden genoemd”. Ook zou hij grote sommen geld hebben geboden aan elke arts die hem kon uitrusten met vrouwelijke geslachtsorganen. Met name op basis van deze laatste zinsnede is Elagabalus door sommige moderne schrijvers als transgender, misschien zelfs transseksueel gekarakteriseerd.

De Middeleeuwen  (ca. 500 tot ca. 1500)

Pausin Johanna 5)  is een legendarisch figuur die rond 855 als paus Johannes het pausambt zou hebben bekleed. De legende gaat als volgt: Johanna zou in Mainz uit Engelse ouders zijn geboren. Mogelijk in haar puberteit vermomde zij zich als man en vluchtte met haar minnaar naar Athene om daar te gaan studeren. Daarna trok ze naar Rome. De kardinalen bewonderden haar zo om haar geleerdheid dat zij unaniem tot paus werd verkozen.

Niemand wist dat ze een vrouw was totdat zij, na een pontificaat van ruim twee jaar, tijdens een processie van een kind beviel. Ze overleed ter plekke.

Men is nog steeds bang voor zulke vrouwen.

Daarom neemt de kandidaat- paus op een stoel plaats. De jongste geestelijke die aanwezig is, moet zijn hand door het gat steken en het genitaal van de kandidaat betasten en dan luid roepen: “Testiculos habet et bene pendestes” (“Hij heeft testikels die er goed bijhangen”). Hierop antwoorden de aanwezige kardinalen: “Habe ova nostra Papa”. Oftewel: “Onze vader heeft ballen.”

In de op mannen georiënteerde middeleeuwse maatschappij werden transgenders verafschuwd.

Mannen wilden hen zelfs uitmoorden omdat zij over wijsheid zouden beschikken.

Alle goden die aanbeden werden en eerder nog afgebeeld werden als ‘gender fluid’ of zonder geslacht, werden tijdens de middeleeuwen als zwak gezien.

In deze ‘mannensamenleving’ zou het dus mogelijk kunnen zijn dat vrouwen zich voor deden als man om weloverwogen redenen en niet vanuit gevoelens. Veel werk, dus inkomen, was uitsluitend voorbehouden aan mannen.

Kleedde Jeanne d’Arc zich daarom als man om zo te kunnen vechten tegen de Engelsen?

En zo ook onze Kenau Simons Hasselaer 6)? Zij kleedde zich niet als man, maar vocht wel zo.

Dan het liedje uit 1903: ‘Daar was laatst een meisje loos’. Zij kleedde zich als man, maar alleen om bij haar lief te kunnen zijn. Hier dus  geen sprake van genderoverschrijdend gedrag.

18e eeuw 

Bekend is dat er in de 18e eeuw ‘molly huizen’ 7) in Engeland waren, wat bordelen waren voor ‘verwijfde’ homo’s.

Deze ‘molly huizen’ staan bekend om hun ‘verkleedpartijtjes’ waar mannen zich even vrouw konden voelen.

De huizen waren algemeen bekend in die tijd.

In deze eeuw kwam er ook de eerste openlijke, voor die tijd gedefinieerd als transgender en lesbische persoon: Charlotte Charke (Clarke?)8) . Zij publiceerde een boek over haar leven: Narrative of The Life of Mrs. Charlotte Charke.

De Engelse gay-subcultuur, in 2015 is in Australië  een musical van Charlotte Charke gemaakt.

Transgenders zijn dus sinds de 18e eeuw weer vaker terug te zien in de algemene opvattingen in de samenleving.

Niet alles is bekend

De manier waarop transgenders gezien werden veranderde in de loop der eeuwen. Het idee van de transgender zoals wij die vandaag de dag kennen, was er in deze tijd nog niet.

Vaak werd een vrouw die zich als man verkleedde, of een man die zich als vrouw gedroeg, al gedefinieerd als transgender.

Hoewel de betekenis veranderde, waren de transgenders in de 18e eeuw de basis voor de huidige transgender van vandaag de dag.

Zeker is dat de geschiedenis van de transgenders veel breder is dan hier geschetst.

De ‘grote mannen’ schreven en herschreven de geschiedenis.

De academische studies en onderzoeken  naar vrouwen kwamen pas op gang in de jaren 70-er jaren van de vorige eeuw.

Geschiedenis van transgenders werd en wordt nog vaak buiten beschouwing gelaten, waardoor er weinig bekend is.

Kijk voor andere, bijzondere verhalen, ook eens bij :

http://www.atlasobscura.com/articles/the-incredible-chevalier-deon-who-left-france-as-a-male-spy-and-returned-as-a-christian-woman

www.dailymail.co.uk/news/article-3744835/Australia-s-transgender-person-Edward-Lacy-Evans-married-three-times-registered-father-one-child.html

www3.slv.vic.gov.au/latrobejournal/issue/latrobe-69/t1-g-t9.html

Verantwoording

Isgeschiedenis.nl  heeft meer publicaties over transgenders, een deel van dit artikel is hierop gebaseerd..

Helaas kon de oorsprong van veel andere bronnen –m.u.v. Wikipedia- niet getraceerd worden.

1)                http://lgbt.wikia.com/wiki/Mukhannathun    en zie ook: http://lgbt.wikia.com/wiki/Mukhannathun   en:                    https://sfqomhz.wordpress.com/2014/10/16/mukhannathun-in-islam/

2)                Lees:   Op het leven- Medische ethiek bezien vanuit Joodse optiek 1997; ISBN 90.242.6166.x

3)                https://nl.wikipedia.org/wiki/Ndongo en zie ook:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nzinga_Mbande

4)                https://nl.wikipedia.org/wiki/Elagabalus  en zie ook:

www.historien.nl/elagabalus-transgender-die-regeerde-over-het-romeinse-rijk/

5)                http://www.isgeschiedenis.nl/sterke-vrouwen/pausin-johanna-vrouwelijke-kerkleider/

6)                https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenau_Simonsdochter_Hasselaer

7)                https://en.wikipedia.org/wiki/Molly_house  en zie ook:   http://rictornorton.co.uk/eighteen/mother.htm

8)                https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Charke

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here