14.8 C
Amsterdam
zaterdag 13 juli 2024

Hier vind je antwoorden op veel gestelde vragen.
Mocht je nog een vraag met antwoord missen waarvan je denkt dat deze erbij vermeld moet worden, stuur dan een email aan info@travestie.org.

[vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”1. Ben jij een travestie?” tab_id=”1495920606953-b009cc87-afe7″]

Travestie komt voor onder hetero seksuele, biseksuelen en homoseksuelen. Travestie is een uitingsvorm. Je kunt het tevens bekijken in samenhang met transseksualiteit. Bijna iedere transseksueel ondergaat een ‘travestie-fase’. Travestie komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. De meeste travesties zijn echter heteroseksueel en hebben geen behoefte zich te transformeren.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2. Wat betekent travestie?” tab_id=”1495920607023-c31db0ee-40e1″]

De term travestie komt voort uit de Latijnse woorden trans en vesta. Trans = wisselen en vesta = kleding. In het Engels wordt travestie ook aangeduid als Cross-Dressing. De Fransen/Engelsen hebben er nog een ander begrip aan toegevoegd, namelijk Eonisme. Deze term is afgeleid van een der beroemdste travestieten uit de geschiedenis nl. Chevalier d’Eon.
In de ‘vakliteratuur’ wordt onder travestie verstaan: ‘Het dwangmatig omkleden in de kleding van het andere geslacht’. In de psychologie verstaat men hieronder: Het dwangmatig kleden in kleding van het andere geslacht.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3. Wat is het onderscheid tussen travestie, transseksualiteit en homofilie” tab_id=”1495920697358-55b9f463-b12a”]

Er is een verschil tussen travestie, transseksualiteit en homofilie, de meeste travesties zijn heteroseksueel. Travestie komt meer bij mannen dan bij vrouwen voor. In het algemeen wordt onder travestie verstaan: mannen of vrouwen die zich hullen in kleding van de andere sekse en op die manier van identiteit wisselen, niet te verwarren met transseksuelen die zich biologisch thuis voelen in de andere identiteit. Er is nog een wezenlijk verschil: bij travesties kan de identiteit wisseling seksueel geladen zijn. Dit komt meestal in het begin van de travestie voor maar kan, wanneer men is gegroeid in de travestie-gevoelens, steeds meer op de achtergrond komen, terwijl dit bij transseksuelen in het geheel niet voorkomt. Travesties willen in hun rol geaccepteerd worden.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4. Wat is de motivatie voor travestie” tab_id=”1495920792346-6c7d9175-7128″]

Travestie is een gedragsvorm en uitingsvorm van de persoonlijkheid, gekarakteriseerd door de wens om kleding van het andere ge-slacht te dragen. Daar het woord travestie gebruikt wordt voor iemand die zich hult in de kleding van het andere geslacht zonder dat men zich afvraagt wat de motieven hiervoor zijn, heeft men in Amerika de uitdrukking ‘femmiphil’ gebruikt voor personen die dit doen om aan hun vrouwelijke/mannelijke behoefte tegemoet te komen.
Theoretisch zou travestie evenveel bij mannen als bij vrouwen voor moeten komen. Vrouwen kunnen (en doen het) zich gewoon in mannenkleding tonen omdat dit als geaccepteerd modebeeld geldt. Hierdoor zullen zij er ook niet snel problemen mee krijgen.
De doorsnee maatschappij begrijpt de motieven van de travestie niet en identificeert het dikwijls met homoseksualiteit, discrimineert deze mannen en dwingt ze op deze manier om in het verborgene uiting te geven aan hun behoeften.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”5. Travestie in andere culturen en tijden” tab_id=”1495920794614-4761ce80-c9b2″]

De wens van mannen om mooie dameskleding te dragen is niet alleen een verschijnsel van onze tijd en onze cultuur. Het is door de gehele geschiedenis heen, een bekend verschijnsel.
In veel Aziatische culturen wordt de man, die zich in een vrouwenrol hult, beschouwd als een wijze man met buitengewone gaven en wordt hij door de gemeenschap beschermd. (Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom priesters jurken dragen ?! ).
In andere landen en culturen komen verschillen geaccepteerde vormen van travestie voor. Het is een bekend verschijnsel in o.a. India, Indonesië, Thailand en Japan. In Japan worden bijvoorbeeld beroemde Kabuki -acteurs, die de vrouwelijke rollen spelen, dikwijls vanaf hun jeugd opgevoed in hun rol en zij leven meestal ook buiten de muren van het theater als vrouw. Dit wordt gedaan om hen het vrouwelijke gevoel beter tot uiting te kunnen laten brengen. De Japanners vinden dit heel gewoon.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”6. Verschillen tussen homoseksuelen en travestie” tab_id=”1495920795359-9be1ea19-4095″]

Daar de meeste travesties heteroseksueel zijn, met een vrouw als liefdesobject is het gemakkelijk om onderscheid te maken tussen homoseksuelen en travesties
Dit zijn de 5 belangrijkste verschillen tussen travestie en homoseksualiteit.
1. Travestie is een uitingsvorm om uiting te geven aan vrouwelijke of mannelijke gevoelens: homoseksuele oriëntatie is een seksuele kwestie.
2. Normaal gesproken wil geen travestie een ander meesleuren in zijn leven. Hij weet wat hiervan de tol is en heeft al veel moeilijkheden ondervonden.
3.  Een travestie treedt op als man of vrouw, en gedraagt zich als man of vrouw als hij of zij in travestie is.
4. Veel, maar niet alle, homoseksuelen hebben een aantal vrouwelijke maniertjes (zelfs in hun rol als man).
5. Ook de motieven zijn verschillend. De travestie kleedt zich in vrouwenkleding of mannenkleding om zijn behoefte, zijn innerlijke vrouwelijkheid of mannelijkheid, uit te drukken. De homoseksueel, die misschien in vrouwenkleding verschijnt, doet het om effect na te jagen. Echter travestie gevoelens komen ook voor bij mensen met een homoseksuele oriëntatie.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”7. Travestie is geen ziekte en is dus ook niet te genezen” tab_id=”1495920867479-037ea165-e82e”]

Vergelijkbaar met de acceptatie van homofilie als sociaal verschijnsel, is men het er nu in de medische wereld over eens dat travestie geen mentale afwijking is. Van de vele travesties komen alleen degene die er mentaal mee in de knel raken bij de medisch hulpverlening terecht. Hierdoor is in het verleden een vertekend beeld ontstaan over travestie. Ondanks dat de maatschappelijke acceptatie van travestie zeer te wensen overlaat met alle problemen van dien, zijn veel travesties toch gelukkig met hun uitingsvorm. Juist het onbegrip en afwijzing door de omgeving veroorzaken het schuldgevoel en onzekerheid waardoor travesties in problemen kunnen komen. Travestie op zichzelf is geheel onschuldig en hoeft niemand tot last te zijn. Wellicht dat de media en speelfilms bijgedragen hebben tot het ‘verkeerde image’ van travesties als moordende psychopaten en criminelen.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”8. Mogelijke oorzaken van travestie” tab_id=”1495920885140-fad74c2e-e844″]

Er is geen directe oorzaak voor travestie aan te geven, zeker niet met de wetenschap dat het in ieder geval geen ziekte is. Er zijn natuurlijk wel tal van mogelijke verklaringen. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen oorzaken zoals die door de medische/psychologische wereld worden gegeven en de verklaringen die door travesties en hun directe omgeving worden opgevoerd.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”9. Verklaringen vanuit het perspectief van de travestie” tab_id=”1495920907437-7de0df27-9779″]

A) De wens om het ‘hogere’ te bereiken en de vrouwelijke schoonheid te kunnen beleven. De moderne man idealiseert de vrouw en creëert van haar een beeld van het goede en begerenswaardige. Een aantal mannen wenst dit ideaal-beeld te bereiken. Dit hoogstaande beeld is niet in mannenkleding uit te drukken maar wel in verfijnde vrouwenkleding. In deze kleding kunnen zij schoonheid en tevredenheid tot uitdrukking brengen en het zelf beleven en zo kunnen zij zichzelf met het Ideaalbeeld identificeren.

B) Een behoefte om uitdrukking te geven aan de persoonlijkheid. Onze huidige maatschappij stelt uitdrukkelijk grenzen aan de manier waarop mannen hun persoonlijkheid mogen uitdrukken. De kleding van mannen is over het algemeen sober. Het is een soort uniform dat slechts geringe variaties toestaat. Daarom kunnen mannen pas uiting geven aan deze behoefte als zij de vrouwenwereld instappen met hun wijde variatie aan kleding, make-up, kapsel en sieraden;

C) Het verzachten van de mannelijke eisen.
Niet alle mannen zijn echt in staat om aan de eisen van de maatschappij te beantwoorden. De maatschappij verwacht van een man dat hij veel op zich neemt waar hij dikwijls geen interesse in heeft. Velen kunnen niet echt degene zijn die zij eigenlijk willen zijn. Het opgeven van zijn mannelijkheid stelt de travestie in staat uiting te geven aan zijn diepere wensen van vrouwelijkheid. Bestaat er eigenlijk een betere manier om je te ontspannen dan een andere persoonlijkheid aan te nemen, een persoon van het andere geslacht? Mannen doen van alles om te ontspannen – tennis – voetbal -vissen-, dit haalt het echter niet in vergelijking met de totale vlucht uit deze wereld in een andere IK Dat is iets totaal anders. Het is niet zo dat het gehele wezen van de travestie vrouwelijk is. Hij kan zijn ware ik in mannelijke kleding volledig tot uiting laten komen, hetgeen echter wel de eis is die de maatschappij aan de man stelt;

D) een verzachting van de maatschappelijke eisen.
Wij ontwikkelen ons allemaal tot een bepaald type mens met specifieke trekken. Andere mensen beoordelen ons ook op deze manier. Zo moeten wij dan voortdurend beantwoorden aan degene die wij uiterlijk lijken te zijn.
Dat is eigenlijk heel vermoeiend, soms wensen wij dan iemand anders te zijn, een ander persoon dan de omgeving verwacht. De meeste mensen kunnen zich echter niet totaal anders voordoen, travesties daarentegen kunnen dit als zij zich in hun vrouwelijke rol begeven.
Al de boven genoemde eigenschappen bezit ieder mens in zekere mate maar zij mogen dit niet tonen. Mannen die deze wensen bij zichzelf ontdekken uiten zich gewoonlijk gedurende hun kind-zijn. Er doen zich soms gelegenheden voor waarbij mannen zich, zonder bijbedoelingen, als vrouw kleden. Bijvoorbeeld tijdens een carnaval, om een vrouw te imiteren, amateur toneel etc. In Aalst België doe je echt mee met carnaval als je het feest viert in travestie. Als hij zich voor het eerst als vrouw kleedt, hiervoor gevoelig is en daarbij travestie neigingen heeft kan het gebeuren dat hij dan ontdekt dat dit heel positief kan werken en hem een zekere bevrediging schenkt. Vanaf dat moment zal hij dit gevoel opnieuw willen beleven, hij of zij geeft toe aan de uitingsvorm travestie. Nu zal hij echter ook gevoelens van schuld en angst kunnen krijgen en daarom zal hij zijn gevoelens dan ook geheim proberen te houden.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”10. Iedereen heeft zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen” tab_id=”1495921018327-23755ade-f59e”]

Het is bekend dat geen mens 100% mannelijk of vrouwelijk is. Daardoor hebben alle mannen vrouwelijke eigenschappen die een uitweg zoeken en hebben alle vrouwen mannelijke eigenschappen die ook een uitweg zoeken. De maatschappij staat vrouwen een mannelijke agressiviteit toe, zowel als zij hen toestaat zich in diverse omstandigheden mannelijk uit te drukken en zich passend te kleden. Zo zijn er vrouwelijke soldaten, politieagenten, buschauffeurs etc. In de meeste gevallen dragen zij de mannelijke kleding zowel vanuit de eisen die het beroep stelt maar ook vanuit persoonlijke wensen. Men haalt echter de neus op voor een man die zijn vrouwelijke kant via zachtheid, passiviteit, medelijden of zin in huishoudelijk werk tot uitdrukking brengt. Men vindt hem meestal een raar figuur. Hij voelt zich niet helemaal prettig in zijn streven zijn vrouwelijke kant tot uiting te brengen via een broek. Precies zoals een buschauffeuse zich meer in harmonie kan voelen als zij mannenkleding draagt die overeenstemt met haar gevoel en haar werk. Zij kan op die manier beide kanten tot uitdrukking brengen.
De travestie die in vrijheid het vrouwelijke ‘of andersom mannelijke’van zijn mens-zijn tot uitdrukking wil brengen kan zich ook pas volledig in harmonie hiermee voelen als hij dameskleding, make-up en hoge schoenen draagt. Hij adopteert zijn vrouwelijke kledij met alle toebehoren zodat hij met zijn vrouwelijke kant kan leven. In deze verschijning worden gevoelens en idealen in harmonie met elkaar gebracht en kan hij aan zijn gevoelens uitdrukking geven.
Met hetzelfde recht kan men stellen dat de man net zoveel recht als de vrouw heeft op emancipatie en de vrijheid dient te hebben om zijn persoonlijkheid tot uitdrukking te kunnen brengen. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat, net als bij de buschauffeuse die een goede huisvrouw kan zijn als zij thuis in haar gewone vrouwenkleding is, de travestie zijn mannelijkheid niet verliest door zijn omkleding. Hij blijft nog steeds een man, vader en/of echtgenoot. Vrouwen en ouders die dit willen leren begrijpen, zullen ontdekken dat zelfs deze mensen toleranter en een completer mens zijn omdat zij juist deze twee kanten van hun persoonlijkheid hebben. De gemiddelde man in onze maatschappij zal zich juist verdedigen tegen iedere aanduiding van vrouwelijkheid bij zichzelf. De mannen daarentegen, die duidelijk hierin zijn en zonder schuldgevoel de zachte kant van hun persoonlijkheid accepteren door travestie, of op andere wijze, zullen in het algemeen beter geïntegreerd zijn in onze moderne samen-leving en zullen doorgaans een rustiger en completer mens zijn. Zij zijn niet langer in strijd met een deel van zichzelf en zijn ook niet overgevoelig voor de mening van mensen over dit soort onderwerpen.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”11. Kun je aan iemand zien of hij travestie is?” tab_id=”1495921081924-113b5123-a2f6″]

Het antwoord daarop is duidelijk: hij is onmogelijk te herkennen. De travestiet laat zich niet snel in het openbaar zien. Zij zijn meestal bang om uitgelachen te worden of voor homoseksueel aangezien te worden. Zij bewaren hun geheim. Vaak zal men niet vermoeden dat iemand travestie is. Als men de man ziet is hij dikwijls gehuwd, huisvader en iemand die zich in de maatschappij prima handhaaft. Hij staat dikwijls bij zijn collega’s goed aangeschreven en is meestal een vriendelijk mens.
Maar veel huwelijken zijn daardoor al in gevaar gekomen of zelfs gestrand. Veel relaties tussen kinderen en ouders hebben hierdoor de nodige spanningen ondervonden en dat alleen maar omdat de persoon uiting gaf aan zijn of haar travestie. Omdat de meeste mensen er te weinig van afweten begrijpen zij het ook niet. Als mensen iets niet begrijpen of het niet kunnen plaatsen hebben zij er angst voor en worden onzeker.
Om deze kettingreactie te doorbreken wordt deze informatie hier gepresenteerd. Zowel voor de belangstellende, nieuwsgierige of behulpzame als ook de travestie om andere te kunnen voorlichten over het verschijnsel travestie.
De maatschappij neemt over het algemeen een afwerende houding aan tegenover de travestie omdat zij er te weinig van weet. Over de werkelijke aard van het probleem weet men niets, waardoor al zovelen geleden hebben. Hopelijk heeft dit stuk de kennis over travestie vergroot, een aantal vooroordelen weggenomen en er meer begrip voor kunnen kweken. Net als bij een ijsberg, heeft de mens veel meer kanten dan aan de oppervlakte zichtbaar is.

Met dank aan Judy. Meer informatie over dit onderwerp vind je ook bij diverse andere organisaties.
Misschien wel even handig de verschillende “soorten” op een rij te zetten
Travestie
Travestie is de benoeming van een uitingsvorm, of zo u wilt fenomeen, waarbij een persoon de drang heeft – en het als prettig ervaart – zich voor enige tijd geheel of gedeeltelijk te kleden als iemand van het tegenovergestelde geslacht. Hij (maar zij komt ook voor) wil echter het bij de geboorte meegekregen geslacht behouden.
Travestie is er van lichte mate tot en met zware mate. In het laatste geval zal de travestie proberen om zo overtuigend mogelijk over te komen. Denk aan make-up, sieraden, parfum handtasje enz, In de lichte mate kan een enkel kledingstuk (zoals het dragen van een damesslipje) vaak al voldoende zijn.
Travestie is voornamelijk bekend van jongens/mannen, maar komt ook bij meisjes/vrouwen voor. Bij meisjes/vrouwen is het verkleed zijn in het openbaar echter niet zo opvallend.
Veel travesties denken dat zij de enige zijn met een dergelijke drang. (Niets is minder waar.) Daardoor verkeren zij vaak in een groot isolement.
Bovendien willen wij nog benadrukken, dat travestie en homoseksualiteit twee los van elkaar staande verschijnselen zijn. De één heeft te maken met identiteit en de ander met seksuele oriëntatie.

De bovenstaande teksten zijn overgenomen uit een informatie bundel over travestie uitgegeven door Stichting Reborn en vrijelijk aangepast en aangevuld door Judy Dross. Wij van travestie.org hebben het artikel in maart 2016 ge-update.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]

Laatste Nieuws