Volgens de gemeente Puurs Sint-Amands is er geen sprake van discriminatie bij zusterstad Debiça (Polen), ook al ondertekende die stad het charter van het oerconservatieve en LGBTI-fobe Ordo Iuris.

Want, zo stelt burgemeester (en Vlaams parlementslid) Koen Van den Heuvel (CD&V): “Burgemeester Mariusz Szewczyk ontkende dat het charter discriminerend zou zijn. Het bekrachtigt alleen maar wat al in de Poolse grondwet staat, namelijk dat een ‘huwelijk plaatsvindt tussen een man en een vrouw’. Bovendien beschermt de Poolse grondwet de individuele vrijheden en rechten van de burger. Van een schending van de mensenrechten kan dus geen sprake zijn.”

Beste burgemeester van Puurs St-Amands,

Beste Koen Van den Heuvel,

Zichzelf tot “lgbt-vrije zone” uitroepen beschermt dus de rechten van holebi’s, transgender en intersekse personen?

U staat er dus garant voor dat géén enkele LGBTI persoon in uw zusterstad extra problemen ondervindt? Dat discriminatie en LGBT-fobie voortaan actief bestreden worden? Dat niemand hierdoor tot wanhoop gedreven werd?

U nam dus ongetwijfeld ook contact op met LGBTI-activisten in uw zusterstad (of in Polen), als minimale fact-checking, en zij bevestigden volmondig wat u wijsgemaakt werd door uw collega in Debiça?

In Polen worden grenzen overschreden. Elke dag. Vrouwenrechten en LGBTI-rechten worden steeds meer ingeperkt. Mensenrechten zijn nochtans universeel. We vragen immers geen bijzondere rechten voor deze of gene; enkel de universele toepassing van grondrechten. Zoals in Puurs St-Amands. Zoals in Vlaanderen. Zoals in België.

Halfslachtige standpunten volstaan niet meer. Wat u doet is minstens een vorm van schuldig verzuim, en wie weet, zelfs van medeplichtigheid. Ik ben kwaad, ja. En vooral ontgoocheld.

Onze Poolse (en Hongaarse, en Russische, en Tsjetsjeense,..) vrienden hebben nood aan daden. Aan echte solidariteit. Mooie woorden of discussies volstaan niet meer. Het is 5 na 12. En dat weet u zelf ook, nietwaar?

Welterusten, meneer de burgemeester.

Welke stappen lokale besturen kunnen nemen om betere LGBTI+-bondgenoten te zijn vind je hier.

ZIZO wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over LGBTI+-thema’s. Daarom publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van hun/haar/zijn vereniging en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Heb je naar aanleiding van dit bericht nood een aan een gesprek? Contact opnemen met Lumi kan via www.lumi.be of 0800 99 533.

Bron: https://zizomag.be/opiniestukken/welterusten-meneer-de-burgemeester

Auteur: Yves Aerts

 

 

Vorig artikelSophie Xeon plotseling overleden
Volgend artikelTransgender films tijdens de Roze filmdagen online te zien

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here