België Persbericht: Nieuwe actiepunten in Vlaams Actieplan Suïcidepreventie tegen suïcidaal gedrag bij holebi’s en transgenders

Belgie 27/10/2016 – Categorie: Feiten & cijfersOnderzoek
Geplaatst door: VLESP
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Aan de Universiteit Gent is onderzoek verricht naar de prevalentiecijfers met betrekking tot suïcidaliteit bij Vlaamse holebi’s en transgenderpersonen. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor het uitbouwen van aanbevelingen in het suïcidepreventiebeleid om risico’s te reduceren en beschermende factoren te bevorderen.

In de periode van 1 september 2015 tot 29 februari 2016 liep het onderzoek waarbij Vlaamse holebi’s en transgenders werden gevraagd om een éénmalige anonieme online vragenlijst omtrent psychisch welzijn bij holebi’s en transgender personen in te vullen. Het initiatief van prof. dr. Gwendolyn Portzky, Eva Dumon (Ugent – VLESP) en prof. dr. Joz Motmans (Transgender Infopunt – UZGent) trachtte via een promotiecampagne zoveel mogelijk personen te engageren om aan deze bevraging deel te nemen. Met succes: 904 personen vulden de vragenlijst volledig in, waarvan 656 holebi’s en 248 transgenderpersonen.

Uit de resultaten blijkt dat ruim een kwart (26,5%) van de deelnemers reeds één of meerdere suïcidepogingen ondernam. In de groep transgenderpersonen lag dat beduidend hoger (38,7%) dan de al hoge cijfers in de groep holebi’s (22%). Deze cijfers bevestigen de gekende prevalentie uit internationaal onderzoek.

Coping en steun

Het onderzoek focuste voornamelijk op de factoren die het risico verhogen op suïcidepogingen en de factoren die beschermend kunnen zijn. Zo blijkt het ervaren van steun een belangrijke beschermende factor te zijn voor de Vlaamse holebi- en transgenderrespondenten. Voor holebi’s blijken vooral fysiek geweld en uitgesloten worden belangrijke verhogende risicofactoren te zijn voor suïcidepogingen. Echter, hoe het slachtoffer hiermee omgaat blijkt ook een belangrijke rol te spelen. Wanneer een zgn. ‘passieve copingreactie’ ontstaat, (d.w.z. een reactie waarbij men problemen eerder somber inziet en erdoor in beslag wordt genomen zonder actief de problemen aan te pakken), verhoogt ook het risico op suïcidepogingen. Ook voor transgenderpersonen blijkt deze specifieke passieve copingsreactie het risico op suïcidepogingen te verhogen. Bijkomend verhoogt een negatieve reactie van de moeder op de genderidentiteit van de transgenderpersoon, het risico op suïcidepogingen significant.

Dit onderzoek toont aan dat Vlaamse holebi’s en/of transgenderpersonen kwetsbare groepen zijn voor suïcidepogingen, aldus de onderzoekers. Sociale steun, slachtoffer zijn van geweld en uitsluiting, negatieve reacties omtrent de genderidentiteit en passieve coping zijn hierbij belangrijke factoren. Bijgevolg moeten constructieve copingvaardigheden bevorderd worden, moet de maatschappij verder gesensibiliseerd worden en een veilige omgeving gecreëerd. Er wordt niet alleen gedacht aan initiatieven ter ondersteuning van holebi’s en transgenderpersonen, maar ook van hun familie, omgeving en hulpverleners. Vanuit de verschillende expertiseorganisaties worden de voorbereidende stappen gezet om deze acties in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op te nemen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dit onderzoek toont aan dat holebi’s en transgenders een belangrijke risicogroep zijn voor suïcidaal gedrag. We hebben nieuwe inzichten in de risico-, maar ook in de beschermende factoren waarop we nu in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie versterkt kunnen inzetten. We moedigen daarin de verschillende organisaties met expertise rond transgenders en holebi’s aan om de komende maanden samen met het werkveld preventieve acties te ontwikkelen waarmee de hulpverlening deskundiger kan worden gemaakt in het bereiken en benaderen van de doelgroep en ter ondersteuning van holebi’s en transgender personen.”

Zit je met vragen?

zelfmoord1813

holebifoon-be

transgenderinfo

Perscontact:

Meer info over het onderzoek, over suïcidaal gedrag, over suïcidepreventie en het beleid en de activiteiten in Vlaanderen:

Gwendolyn Portzky, Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie -Universiteit Gent en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

0032 (0)486/32 06 81 – gwendolyn.portzky@ugent.be.

Berichtgeving rond zelfdoding kan helpen om zelfdoding te voorkomen. Respecteer de mediarichtlijnen inzake zelfdoding. Meer informatie: www.zelfmoord1813.be/media.

Bron:

https://www.zelfmoord1813.be/blog/persbericht-nieuwe-actiepunten-vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-tegen-su%C3%AFcidaal-gedrag-bij
België 27/10/2016 – Categorie: Feiten & cijfersOnderzoek
Geplaatst door: VLESP
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Vorig artikelVerzekeraars mogen transgender mensen niet discrimineren
Volgend artikelZe zijn geen foutje van de natuur, zij zíjn de natuur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in