Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België heeft drie verschillende brochures gemaakt voor transgenders. Er is een gids ter begeleiding van transgenders op het werk, een folder over het afsluiten van hospitalisatieverzekeringen en een folder die transgenders wil aansporen om zich voor vragen of klachten over hun rechten tot het Instituut te richten.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) is een federale instelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van gelijkheid op grond van geslacht. Transgenders kunnen bij deze publieke instelling ook een melding indienen voor zaken van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie, althans voor federale bevoegdheden. Voor Vlaamse materies is daarvoor de genderkamer van de Vlaamse Ombudsman bevoegd.

Meldingen

Het Instituut krijgt regelmatig meldingen van transgenders. Zo ontving het in 2015 62 meldingen over discriminatie op grond van genderidentiteit of -expressie en over de procedure tot geslachtsverandering.
Die meldingen gingen voornamelijk over discriminatie bij verzekeringen of op het werk, de toepassing van de wet betreffende de transseksualiteit van 10 mei 2007, de vermelding van het geslacht of de naam in officiële documenten en de manier waarop transgenders aangesproken worden.

De weg wijzen

“We willen transgender personen bereiken en hen informeren en sensibiliseren over hun rechten”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “Daarnaast willen deze informatiebrochures transgenders de weg wijzen naar het Instituut. We willen hen aansporen om aan te kloppen met vragen over hun rechten of, indien ze denken het slachtoffer te zijn van discriminatie, klacht in te dienen.”

Transgender op het werk

De brochures zijn dus vooral gericht op transgenders, maar niet uitsluitend. De ‘Gids ter begeleiding van transgenders op het werk’ is ook interessant voor werknemers, werkgevers, vakbonden en andere partijen die betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van transgender personen op het werk.
“Op die manier willen wij ook hen informeren en adviseren over de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van transgender personen zoals bepaald in de wet, rekening houdend met praktische en menselijke aspecten”, licht Liesbet Stevens toe. “Daarom zullen we deze brochure ook verspreiden naar vakbonden, werkgeversorganisaties, hr-organisaties, organisaties als FOREM en VDAB.”
Hospitalisatieverzekering

De folder ‘Een hospitalisatieverzekering afsluiten: tips voor transgender personen’ kan dan weer verzekeringsmaatschappijen die hospitalisatieverzekeringen afsluiten attent maken op de hindernissen die transgender personen kunnen ondervinden bij het afsluiten van een verzekering. Het Instituut stuurde folder succesvol uit naar onder andere de Artsenkrant, een magazine gericht op huisartsen en specialisten en Muttasur, de beroepsvereniging van mutualistische verzekeraars.

Met de folder ‘Leven als transgender zonder discriminatie’ wil het Instituut breder bekendmaken dat transgenders er terecht kunnen om een melding in te dienen op basis van genderidentiteit of genderexpressie.

Praktisch

Voor gratis informatie, advies en juridische bijstand kan je vertrouwelijk terecht op het nummer 0800 12 800. De folders kan je gratis online downloaden en bestellen via igvm-iefh.belgium.be.

Bron: Zizo-online

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here