De Europese Commissie wil meer bescherming voor LGBTI-personen in de Europese Unie. Vice-voorzitster van de Commissie, Vera Jourova, en de commissaris voor de Gelijkheid, Helena Dalli, hebben een strategie voor 2021-2025 gelanceerd om LGBTI-personen beter te beschermen.

Hoewel er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt voor LGBTI-gelijkheid in de Europese Unie, blijft de discriminatie van LGBTI-personen bestaan en voelt 43% zich gediscrimineerd. De nieuwe strategie erkent de structurele discriminatie en marginalisatie van LGBTI-personen en er wordt expliciet gezegd dat de EU het voortouw moet nemen om de bescherming van LGBTI-personen te verbeteren. De strategie bevat een reeks gerichte acties rond vier hoofdpijlers: het bestrijden van discriminatie, het zorgen voor veiligheid, inclusieve samenlevingen opbouwen en oproepen tot gelijkheid van LGBTI-personen wereldwijd, met prioriteiten voor zowel het ‘binnenlands beleid van de EU’, als voor het ‘buitenlands beleid van de EU’.

Zo stelt de strategie onder andere voor om uitingen van haatmisdrijven, waaronder holebifobe haatuitingen en –misdrijven, toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten die in het Europees verdrag zijn opgenomen. Verder ijvert het voor een verbod op conversietherapieën, genderregistratie o.b.v. zelfidentificatie en het erkennen van holebi-ouders over staatsgrenzen heen. “Ineens is het je kind niet meer eenmaal je de grens oversteekt”, zegt Jourová. “Dat is onaanvaardbaar… Als iemand een ouder is in een land, is die een ouder in alle landen… Dit is geen ideologie… Dit gaat over liefde.”

Zichzelf zijn zonder angst

“Iedereen zou vrij moeten zijn om te zijn wie ze zijn, zonder angst of vervolging”, zegt Jourová. “Dit is waar Europa voor staat en waar we voor staan. Deze eerste strategie op EU-niveau zal onze gezamenlijke inspanningen versterken om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld.” Dali voegt toe dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat iedereen in de Europese unie volledig inclusief en LGBTI-personen aanvaardt. “Samen met de lidstaten geloof ik dat we Europa een betere en veiligere plek kunnen maken voor iedereen”, zegt Dali. Ze roept alle lidstaten die nog geen nationale LGBTI-gelijkheidsstrategie heeft op er een op te starten die tegemoetkomt aan dee specifieke behoeften van LGBTI-personen in hun land.

Deze strategie bevat vooral maatregelen die lidstaten aanmoedigen om bepaalde maatregelen te nemen. Het vraagt een gezamenlijke inspanning van politieke actoren en het middenveld. “Er wordt al jaren gestreden voor een samenhangende Europese aanpak die seksuele oriëntatie en genderdiversiteit beschermt”, zegt beleidsmedewerker çavaria Internationaal Eva Declerck. “Ook wij eisten van onze overheid dat ze bij de EU-lidstaten en de Europese Commissie ijverde voor zo’n meerjarenplan. Want er zijn veel ‘losse’ Europese regels over bescherming, bijvoorbeeld op de werkvloer, maar die ontbreken in andere domeinen, zoals haatspraak en haatmisdrijven, gezondheid en genderregistraie o.b.v. zelfidentificatie. We zijn blij dat er nu een plan is om de rechten van LGBTI-personen te beschermen in een hele waaier domeinen.”

“Deze strategie komt geen minuut te vroeg, want naast positieve evoluties, krijgt de LGBTI-gemeenschap het ook steeds harder te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de LGBTI-vrije zones in Polen, of de recente uitspraak van een Nederlands minister dat scholen homoseksualiteit mogen afkeuren. EU-commissaris Dalli weet dan ook dat niet iedereen blij is met deze strategie, maar belooft door te zetten. En op onze inzet kan ze alvast rekenen”, besluit Eva.

Brandstichting

Op sommige plaatsen in Europa, zoals Polen en Hongarije, blijft de situatie voor LGBTI-personen verlechteren. In Warschau werd een appartementsgebouw waar een regenboogvlag uithing door uiterst rechtse betogers in brand gestoken. ILGA-Europe maakte een tijdslijn over de negatieve evolutie in Polen t.e.m. augustus.

Premier Alexander De Croo geeft alvast het goede voorbeeld door op te roepen tot actie tegen de aanvallen op de LGBTI-gemeenschap in Polen. “Die brandstichting vond ik bloedstollend. Het is volledig onaanvaardbaar en gaat volledig in tegen alles waar de Europese Unie voor staat”, zei De Croo in de Kamer. “Elke Europeaan moet zichzelf kunnen zijn. LGBT-rechten zijn mensenrechten, en mensenrechten zijn universeel. Dat is een kwestie van fundamentele grondrechten waarover we geen compromissen maken.”

https://twitter.com/i/status/1326951766462779393

Heb je naar aanleiding van dit bericht nood een aan een gesprek? Contact opnemen met de Lumi kan via www.lumi.be of 0032)(0)800 99 533.

Bron: EU-commissie wil meer bescherming voor LGBTI-personen | ZIZO (zizomag.be)

Auteur : Elisa Schanzer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here