Piet De Bruyn (N-VA) was onlangs te gast in Reykjavik om zijn rapport over intersekse personen voor te stellen. IJsland overweeg om hun wetten en regels rond intersekse personen te updaten.

Vlaams parlementslid Piet De Bruyn is algemeen verslaggever over de rechten van holebi’s, transgenders en mensen met een intersekse conditie bij de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa keurde op 12 oktober 2017 het rapport ‘Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people’ goed.

Dat rapport roept op om:

De fysieke integriteit van intersekse personen te respecteren. Dat wil zeggen: geen medische ingrepen zonder dat de betrokkene degelijk geïnformeerd is en akkoord gaat. Ook bij minderjarigen;
lidstaten moeten zorg aanbieden door een multidisciplinair team waarbij de patiënt centraal staat;
wie zorg verleent aan intersekse personen, moet hiervoor opgeleid zijn;
antidiscriminatieregels moeten aangepast worden aan intersekse personen;
publiek, zorgverleners en politici moeten beter geïnformeerd worden.

IJsland

“De mediabelangstelling was opvallend groot. Zowel de grote nationale dagbladen als de audiovisuele media besteedden uitgebreid aandacht aan het symposium”, getuigt De Bruyn.

“Parallel aan het symposium had ik overleg met politici en kabinetsmedewerkers om in te zoomen op concrete regelgeving die in IJsland in voorbereiding is. Daarmee is alvast het debat in IJsland gestart.

IJsland is volgens de  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het meest accepterende land wat betreft holebi’s en transgenders. De out lesbische Jóhanna Sigurðardóttir was premier tussen 2009 en 2013.

Eva Ágústa Aradóttir mocht op 17 juni 2017 IJsland verpersoonlijkt als Fjallkona, de Vrouw van de Berg, tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Ze was de eerste transrouw die deze eer kreeg.

Bron: Zizo-online

https://pietdebruyn.n-va.be/nieuws/europees-rapport-piet-de-bruyn-brengt-debat-over-intersekse-personen-op-gang-in-ijsland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here