FREE PATHH is het Gratis Event over de Praktische Aanpak Trans* Gezondheidszorg en Mensenrechten.

Zaterdag 18 juni 2016, in Amsterdam

FREE PATHH is:
• Gratis
• Over trans*zorg & mensenrechten
• Toegankelijk
• Voor én door transgenders
• Voertalen: Nederlands en Engels

Plaats: IIRE conferentiecentrum, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam
Dagprogramma: 10.30 – 17.30 uur

‘s Avonds TranScreen met film en feest.

Aanleiding voor dit event is het symposium van de World Professional Association for Transgender Health (WPATH).
http://www.freepathh.nl/

Achtergrond

FREE PATHH

FREE PATHH wil een alternatief bieden voor de WPATH! Wij organiseren een gratis event van één dag, op 18 juni 2016 in Amsterdam, over de gezondheidszorg aan en mensenrechten van transgenders. Tijdens FREE PATHH zijn de deskundigen in meerderheid transgender, want er zijn vele zeer kundige professionals die ook ervaringsdeskundig zijn. Dit event zal bestaan uit lezingen, debatten, workshops, etc. ‘s Avonds zal TranScreen, het Transgender Filmfestival, een film met relevant thema vertonen.

Bewustzijn

FREE PATHH is een van de eerste open evenementen waar nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan transgerelateerde zorg en mensenrechten. Vergeleken met andere zorg is trans*zorg in Nederland veelal niet op maat of naar de wensen van zorgvragers. Toch leeft er onder Nederlandse transgenders weinig bewustzijn dat trans*zorg anders kan en beter moet. Tijdens FREE PATHH kunnen deelnemers horen over mogelijkheden, leren van de ervaringen van andere zorgvragers en met elkaar in gesprek gaan over wat zij “kwaliteit van trans*zorg” vinden. Het zelfbeschikkingsrecht van transgenders is een van de uitgangspunten van FREE PATHH.
Alles wat tijdens FREE PATHH wordt gezegd en gedaan, zal zoveel mogelijk worden genotuleerd en/of gefilmd. Zo kunnen we alle informatie achteraf online beschikbaar maken voor professionals, trans*activisten en alle andere geïnteresseerden.

Gratis event

FREE PATHH is gratis toegankelijk. Dit is een principiële en politieke keuze, om te laten zien dat een symposium geen honderden euro’s hoeft te kosten. Ook een gratis event als FREE PATHH kan een interessante dag van hoogwaardige kwaliteit bieden.

Aanleiding: WPATH

De World Professional Association for Transgender Health (WPATH), de internationale organisatie van professionals die werken in de transgender-gezondheidszorg, organiseert hun tweejaarlijkse symposium van 17 t/m 21 juni 2016, in Amsterdam. De WPATH is onder andere verantwoordelijk voor de internationale zorgstandaard voor trans*zorg (Standards of Care) en is pleitbezorger in allerlei situaties.

Weinig uitwisseling

Voor veel Nederlandse transgenders zou dit symposium een unieke kans zijn om met internationale professionals in contact te komen, de laatste stand van ontwikkelingen te vernemen en zichtbaar aanwezig te zijn. Helaas is dat voor de meeste transgenders een financiële onmogelijkheid, omdat de toegangskosten variëren circa 300 euro (voor studenten) tot bijna 1.000 euro per persoon.

De weinige transgenders die het zich kunnen veroorloven bij dit belangrijke symposium aanwezig te zijn, zijn uitzonderingen. Zij kunnen gaan, omdat ze vanuit hun werk aanwezig moeten zijn of voldoende eigen middelen hebben. Het is algemeen bekend dat de financiële positie van veel transgenders ronduit slecht is. (Onder meer SCP en CBS hebben hierover gerapporteerd.)

Vanuit de Nederlandse organisatie zijn diverse transgenders benaderd als vrijwilliger, met als “vergoeding” gratis toegang op de dag dat je je inzet. We vinden het lovenswaardig om trans*vrijwilligers op deze manier toch gratis aan het symposium deel te laten nemen, maar dit is geen “volwaardige” deelname, zoals dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Een vrijwilliger heeft die dag immers taken en is dus gebonden. Bovendien kan een vrijwilliger niet volledig onafhankelijk deelnemen, vanwege de banden met de organisatie.
Over ons, niet met ons
Gevolg is dat er (opnieuw) over de zorg en rechten van transgenders gesproken wordt, maar niet met transgenders. Het zijn (weer) artsen, chirurgen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, etc die over onze zorg en onze rechten zullen beslissen. Terwijl juist vele van deze “professionals“ in vrijwel alle landen in de wereld de mensenrechten van transgenders schenden bij het leveren van deze zorg! Transgenders hebben wereldwijd weinig tot geen inspraak in hun eigen zorg, noch op individueel niveau, noch op beleidsniveau. Nederland is hierop geen uitzondering. Ook daarom nodigen we werknemers in de transgenderzorg van harte uit op FREE PATHH.

Door wie

Organisatie

FREE PATHH wordt georganiseerd door een gelegenheidscollectief van ca. 10 trans* activisten, die sinds maart 2016 samenwerken om FREE PATHH mogelijk te maken.

FREE PATHH is, zoals het woord al zegt, FREE: vrij. Daarom wordt FREE PATHH georganiseerd door een collectief van trans* activisten en sluiten we ons niet aan bij een organisatie voor transgenders. Zo bewaren we onze onafhankelijkheid en kunnen we garanderen dat we 100% vrij zijn om onze eigen meningen te geven, zonder dat betrokken organisaties bezorgd hoeven zijn voor eventuele politieke gevolgen van hun deelname.
We vermelden uitsluitend namen en eventuele affiliaties van medewerkers, maar geen titels. Dit is een principiële keuze. Een eventuele academische graad biedt immers geen garanties voor kunde of kennis, zoals de aanleiding voor FREE PATHH alleen al aantoont.

FREE PATHH team

Het gelegenheidscollectief van FREE PATHH bestaat uit:

Kerngroep
Rense Havinga, Transgendergroep Nijmegen e.a.
Jochem Verdonk, Stichting TransMotion
Vreer Verkerke, Human rights for trans* and inter* people

Groepsleden

Joska Hendrikx
Nico Lippe
Frederique

Sprekers, panelleden en workshopleiders

We kunnen FREE PATHH gratis houden, omdat vele trans* activisten en deskundigen belangeloos meewerken aan FREE PATHH. Wij willen hen hier bedanken:
Sabrina ter Horst

Sponsoren
Diverse organisaties en bedrijven rekenen (sterk) gereduceerde tarieven voor hun diensten. Wij willen hen hier bedanken:
IIRE conferentiecentrum, Amsterdam
AVC Pim Verdonk, Baarn

Programma
Datum: zaterdag 18 juni 2016

laats: IIRE conferentiecentrum, Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam

Aanvang: 10.30 uur. Deuren open vanaf 10.00 uur.
Voertaal: Nederlands & Engels
Toegang: gratis

Toegankelijkheid: het IIRE is rolstoeltoegankelijk. Als u andere wensen m.b.t. toegankelijkheid heeft, laat het ons weten. We doen ons best te bieden wat u ook nodig heeft om mee te doen, hoewel het kan zijn dat we niet met alles kunnen helpen.

Programma
De exacte tijden van het programma zijn nog niet bekend, maar u kunt in elk geval de onderstaande sessies en workshops verwachten:

Plenaire sessies

Lezing: Je hebt recht op beter!
Goede zorg is een mensenrecht. De Nederlandse overheid heeft verschillende verklaringen ondertekend waar in staat waar we precies recht op hebben. Een deelnemer van actiegroep Principe 17 vertelt welke afspraken Nederland niet nakomt in de transgenderzorg en wat Principe 17 doet om dit te veranderen.

Panel: We staan niet alleen
Niet alleen transgenders willen meer te zeggen hebben over hun eigen zorg, deze strijd wordt door velen gevoerd. In dit panel horen we wat er gedaan wordt door o.a. mensen met een intersekse/dsd conditie, met een handicap en met psychiatrische aandoeningen om meer de regie te krijgen in hun eigen zorg. Wat kunnen we van elkaar leren? En is er ruimte voor samenwerking?

Lezing: Informed consent
Maanden naar een psycholoog voor een diagnose? Het kan anders. Het Callen-Lorde Community Health Center werkt op basis van Informed Consent: de transgender maakt zelf een goed geïnformeerde keuze en heeft de regie in de eigen transitie. Een deskundige van het Callen-Lorde Community Health Center vertelt hoe dit gaat en wat de ervaringen zijn.

Lezing: Kinderdiagnose
Panel: Hier en daar
Om 17.00 uur is de eerste dag van WPATH ten einde. Transgenders die daar aanwezig waren, vatten samen wat er daar besproken is en voor wie niet het hele programma bij ons heeft gevolgd, geven wij een samenvatting van wat wij op FREE PATHH besproken hebben. Wat zijn de grote verschillen? Hoe kunnen we zorgen dat wat wij vandaag besproken hebben ook de behandelaars bereikt? Hoe werken we verder aan een toekomst waarin transgenders (meer) regie krijgen over hun eigen zorg?

Workshops

Wachtlijst blues

Wat doet het met je om niet de baas te zijn over je eigen zorg? Om maanden of soms meer dan een jaar op een wachtlijst te staan en daarna nog een lange diagnose te moeten doorlopen? In deze workshop analyseren we de verborgen gevolgen van de wachtlijst.

aan volwassen: hoe het zou moeten
Inleiding: Sabrina ter Horst
Gespreksleiding: Jochem Verdonk
Voertaal: Nederlands

Op 17 juni is de pre-conferentie van de WPATH met als thema “Care as it should be”. Een van de workshops gaat in op “Adult care”, met aandacht voor zowel geestelijke als medische zorg. Deze workshop begint met een kort verslag door Sabrina ter Horst van wat men besproken heeft.
Na deze inleiding gaan we met elkaar in gesprek. Wat vinden wij kenmerken van goede zorg aan transgender volwassenen? Wat zijn absolute voorwaarden voor kwalitatieve zorg? Ook wij zullen ons richten op zowel het geestelijke als het fysieke welzijn van transgender volwassenen.

Sabrina ter Horst is vanaf 1982 onder eigen regie gaan onderzoeken wat zij met haar (lang onderdrukte) vrouwelijke gevoelens kon en wilde doen. Daarbij bleek elektrische epilatie voor haar noodzakelijk, maar hormonen en/of operaties niet. In 1990 besloot ze om conform haar vrouwelijke genderidentiteit te gaan leven. Nu zet zij zich in voor een transgenderzorg, die vanaf het eerste moment primair rekening houdt met de wensen van individuele transgenders, in plaats van een vast protocol.

Jochem Verdonk is een transactivist met 11 jaar ervaring in de Nederlandse transgemeenschap. Hij startte de website Transman.nl, richtte Stichting Transman op, initieerde het Trans & Bloot Weekend, en organiseerde vele vernieuwende activiteiten voor transmannen en hun partners. In zijn betaalde leven is Jochem energiewerker, coach en sjamaan met zijn eigen praktijk BIJ JOVE.
Gendereuforie
De focus ligt bij gesprekken over transgender-zijn vaak op wat er niet leuk is, maar transgender zijn kan ook heel leuk zijn. In deze workshop gaan we op zoek naar de positieve ervaringen van het transgender zijn en proberen we een nieuw, positief verhaal te vormen van wat het betekent om transgender te zijn.

Trans* & lichaam

Inleiding en gespreksleiding: Jochem Verdonk

Voertaal: Nederlands

Veterane transgenders zeggen onderling vaak “na je medische behandeling begint de transitie eigenlijk pas”. Toch is hier vanuit de transgenderzorg geen enkele aandacht voor. Vreemd, want goed contact met je lichaam is van wezenlijk belang voor mensen. En dus ook voor transgenders.
Tijdens deze workshop gaan we in op het belang van ons lichamelijk welzijn. Waarom zouden we genoegen nemen met een “staakt het vuren”, als goede vriendschap met ons lichaam ook binnen onze mogelijkheden ligt? Na een inleiding volgt een groepsgesprek en een voorbeeld uit de praktijk van het TBW.

Jochem Verdonk is initiator van het succesvolle Trans & Bloot Weekend. Het TBW daagt deelnemers uit om in een veilige omgeving op een andere manier naar hun lichaam te kijken en (nog) meer te waarderen. In zijn betaalde leven is Jochem energiewerker, coach en sjamaan met zijn eigen praktijk BIJ JOVE.
Bijwerkingen van hormonen en remmers

Transgender zonder het genderteam

Niet iedereen kiest de gebaande paden. Als de aangeboden zorg niet past, kiezen transgenders soms hun eigen pad. Hun keuzes en ervaringen delen ze met ons, niet om te vertellen hoe het moet, maar hoe het kan. Drie transgenders vertellen uit eigen ervaring over leven zonder fysieke transitie, over zelfmedicatie van hormonen en over alle zorg buiten de genderteams zoeken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here