De Limburgse rechtbank stelt vast als het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld, niet langer vrouw of man in de geboorteakte geregistreerd moet staan. De rechtbank vindt dat in zo’n geval ook de zinsnede “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” in de geboorteakte mag komen te staan.

De rechtbank deed de uitspraak in een zaak van iemand bij wiens geboorte in 1961 het geslacht niet kon worden vastgesteld. De ouders kozen ervoor om het kind op te nemen als man, “omdat dat gemakkelijker was voor het kind”. De aanvrager voelde zich echter geen man en liet het geslacht in 2001 wijzigen in ‘vrouwelijk’.

Uiteindelijk bleek ook dat geslacht niet gepast, omdat degene zichzelf beschouwt als genderneutraal. De aanvrager sprak daarop de wens uit dat de ‘derde gender’ erkend zou worden. De rechtbank staat dat nu toe en zegt dat nu de wetgever aan zet is om de wet te wijzigen.

Nog niet rijp

De Hoge Raad wees in 2007 een dergelijk verzoek nog af, omdat volgens de Hoge Raad de tijd daarvoor nog niet rijp was. De rechtbank vindt nu dat, gelet op de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, het wel tijd is voor de erkenning van een derde gender.

Volgens de rechtbank is het niet kunnen laten registreren als genderneutraal een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende. Als de aanvrager zich noch man, noch vrouw voelt, moet die zich als zodanig kunnen laten registreren, oordeelt de rechtbank.

Steun in de rug

Minister van Engelshoven reageert: “Deze uitspraak is een steun in de rug voor mensen die zichzelf niet als man of vrouw zien, maar als genderdivers. We gaan bekijken welke gevolgen deze uitspraak moet hebben”.

Het Transgender Netwerk Nederland, dat opkomt voor de belangen van transgenders, noemt het oordeel van de rechter een belangrijke stap. “Dit is revolutionair te noemen binnen het Nederlandse familierecht”, zegt voorzitter Brand Berghouwer van TNN.

Volgens de organisatie is de tijd rijp voor een stappenplan voor afschaffing van sekseregistratie. “Je geslacht is van jezelf, niet van de overheid.”

X-registratie

Sinds 1993 kan de geslachtsregistratie van pasgeboren kinderen met ambivalente geslachtskenmerken worden uitgesteld. Na uiterlijk drie maanden kan in een definitieve akte worden vermeld of de kinderen man of vrouw zijn. Als het geslacht nog steeds niet kan worden bepaald, kunnen de kinderen niet als man of vrouw, maar met een X worden geregistreerd.

Het probleem met die regeling is in dit geval dat de X-registratie niet met terugwerkende kracht kan worden gedaan. Kinderen die dus na de periode van drie maanden definitief als man of vrouw worden geregistreerd, kunnen die X-registratie niet later alsnog aannemen. Wel kunnen ze later van man naar vrouw veranderen of andersom.

Bron: https://nos.nl/artikel/2233924-rechtbank-tijd-voor-erkenning-derde-gender.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here