Meerdere koepelorganisaties in België zijn teleurgesteld in het hervormingsontwerp Transgenderwet. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) presenteerde het ontwerp afgelopen week. In het nieuwe wetsvoorstel van Geens en Sleurs vervalt de medische eis en zijn geen medische ingrepen nodig om de M of V op de identiteitskaart te laten wijzigen voor volwassenen.

Transgender belangenorganisaties zoals Arc-en-Ciel uit Wallonië en het Vlaamse Ҫavaria hebben een andere formulering van zelfbeschikking en zijn teleurgesteld in het nieuwe transgender wetsvoorstel.

Aanvragers voor een ID geslachtswijziging moeten een attest meebrengen naar het bureau Burgerzaken waaruit blijkt dat ze ingelicht zijn door een transgenderorganisatie over de gevolgen van geslachtregistratiewijziging.
Daar kan hij of zij verklaren dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenkomt met zijn of haar genderidentiteit. De aanvraag gaat dan naar de procureur des Konings.
De procureur heeft tot zes maanden de tijd om een advies te formuleren. Zo heeft de aanvraag nog steeds een goedkeuring nodig van een derde.

De Waalse holebi- en transgenderkoepel Arc-en-Ciel betreurt het dat er niets gezegd wordt over medische kosten en de verplichting een kinderpsychiater te consulteren wanneer een minderjarige zijn of haar transitie wil doen. Tevens blijkt uit verscheidene artikelen en uit een persbericht van minister Koen Geens wantrouwen over de mogelijke gevolgen van niet doordachte transitie. Het wantrouwen van Geens toont aan dat er een verschil is tussen de wettelijke realiteit en de gevoelens van transgender personen zich niet thuis te voelen in hun geboortegeslacht. ‘Ons/onze geslacht(saanduiding) behoort ons niet toe en de overheid herinnert ons daar graag aan’, zegt Arc-en-Ciel uit Wallonië.

Ҫavaria woordvoerder Jeroen Borghs pleit voor een derde genderoptie, voor wie zich niet vindt in de gender binaire opdeling tussen man en vrouw.
‘We zijn verheugd dat transgenders vanaf 16 jaar niet langer afhankelijk zullen zijn van een goedkeuring en attest van een arts of een psycholoog.
Onder 16 jaar is een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater nodig zijn. Dit wringt met de wens om te gaan naar een volledige demedicalisering en absolute zelfbeschikking voor transgender mensen.
We verwachten dat de beleidsmakers onze twijfels en bezorgheden meenemen in de behandeling van het wetsvoorstel. We kijken er alleszins naar uit om de komende maanden samen stappen in de goede richting te zetten’.

Toch reageert Borghs voorzichtig positief op het wetsvoorstel voor de nieuwe transgenderwet.
‘De nieuwe transgenderwet zal het leven van heel wat transgenders in België gemakkelijker maken. De regering houdt woord en zorgt ervoor dat ons land niet langer de mensenrechten van transgenders schendt en voldoet internationale mensenrechtenverplichtingen’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here