Elk jaar gedenkt de LGBTQ+gemeenschap op 20 november hun broers en zussen die vermoord werden omwille van hun transgenderidentiteit. De gedenkdag sluit Trans Awareness Week af. ETrans-activiste Gwendolyn Ann Smith. begon de traditie in 1999 met de herdenking van Rita Hester, een zwarte Amerikaanse trans vrouw die in 1998 vermoord werd, om te voorkomen dat de gemeenschap Hester en alle andere vermoorde trans* personen vergeten.

Tussen januari 1993 tot en 30 juni 2017 hebben er in België 992 personen hun officiële geslachtsvermelding laten aanpassen. Hoewel trans*personen een kleiner aandeel van de bevolking uitmaken, worden ze vaak geconfronteerd met discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Bijna 1 op de 7 meldingen die het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in 2016 ontving, ging over transgenderdiscriminatie. De meeste meldingen gingen over discriminatie op de werkvloer en discriminatie door verzekeringsmaatschappijen of in de gezondheidszorg.

 

Meer dan koude cijfers

Uit onderzoek blijkt dat veel trans*personen te maken krijgen met geweld, gaande van microaggressies (transfobe commentaren), tot seksuele intimidatie en regelrecht fysiek geweld. Het Steunpunt voor Gelijke Kansen publiceerde in 2015 een onderzoek naar de “geweldervaring van [Belgische] transgender personen” waaruit bleek dat bijna 80% van de ondervraagden te maken kregen met psychisch en/of verbaal geweld. Jammer genoeg blijft het vaak niet bij één aanvaring of bij één soort geweld. Het aantal incidenten van seksueel en fysiek geweld ligt dan ook hoog: respectievelijk 1 op 3 en 1 op 4 trans* personen maakt dit mee.

In onze maatschappij is het belangrijk om te bewijzen juist hoeveel geweld een bepaalde groep moet slikken voordat maatregelen getroffen worden. Dit soort onderzoeken is erg waardevol en meer dan nodig, dat staat buiten kijf. Hoewel deze verontrustende cijfers onontbeerlijk zijn om te staven dat maatregelen noodzakelijk zijn om minderheidsgroepen enige bescherming te bieden, zijn trans*personen meer dan koude cijfers.

Bondgenoten

Dat is de boodschap die de Internationale Transgendergedenkdag brengt: trans*personen zijn niet enkel cijfers, we hebben namen en gezichten en lichamen. Ze belichten het belang om trans* personen correct te beschrijven in persberichten, zodat hun genderidentiteit wordt gerespecteerd en zodat transfoob geweld niet onder de mat geveegd wordt. Ook roepen ze iedereen – trans* en niet-trans* – om bijvoorbeeld mee te lopen met een mars, door zelf een evenement te organiseren, gaande van panels tot tentoonstellingen, filmvoorstellingen, poëzielezingen, enzovoort. En natuurlijk het eren van de trans*personen die dit jaar hun leven verloren. Het kan zo simpel zijn als een kaarsje branden.

Jammer genoeg denken veel niet-trans*personen dat hun bijdrage aan een transvriendelijke wereld niet nuttig is. Niet-trans*bondgenoten zijn echter heel belangrijk voor de veiligheid en het welzijn van trans*personen. En dat hoeft niet moeilijk te zijn, het draait gewoon om respect: respecteer onze voornaamwoorden en gebruik ze ook. Respecteer onze lichamen; vraag niet welke operaties we al dan niet hebben ondergaan of wat er nu eigenlijk in onze broek zit. Respecteer onze privacy ook. Bazuin niet rond wie al dan niet trans* is.

Aan de slag

Ben je klaar voor een snuifje meer bondgenootschap? Lach dan eens niet mee met transfobe ‘grapjes’ en – als je je sterk en veilig genoeg voelt – spreek die persoon aan op hun gedrag. Pols bij je baas hoe het zit met genderinclusieve toiletten. Zet je voornaamwoorden in je e-mailsignatuur. Normaliseer transinclusief gedrag. Samen met het bondgenootschap van niet-trans*personen is een transvriendelijke toekomst mogelijk en daar was de T-Day op 19 november met meer dan 260 aanwezigen een mooi bewijs van. De T-day stond dit jaar in teken van welzijn en zelfzorg.

Ben je of is iemand uit je omgeving slachtoffer van seksuele intimidatie of fysiek geweld, en heb je behoefte om erover te praten, dan kan je terecht bij de hulplijn seksueel misbruik op het nummer 1712.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over het thema transgender of heb je nood aan een luisterend oor, dan kan je terecht bij de Holebifoon op het nummer 0800 99 533.

 

Bron: TGEU en https://zizo-online.be/article/12471

Bron foto: TGEU

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here