Het Caribisch Hof van Justitie oordeelt dat de travestiewet in Guyana ongrondwettelijk is. De wet dient nu door Guyana uit het strafrecht geschrapt te worden. Dit vonnis is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Het COC ondersteunde Guyana Trans United en de Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) bij deze rechtszaak.

De Guyaanse travestiewet maakt het strafbaar voor mannen en vrouwen om zich in het openbaar in de kleding van het andere geslacht te vertonen met een ‘ongepast bedoeling’. Op grond van die wet werden in februari 2009 vier trans vrouwen gearresteerd en veroordeeld. Na het voorlezen van het vonnis zei de rechter tegen de vier trans vrouwen dat zij ‘verward waren over hun seksualiteit’ en dat ze naar de kerk zouden moeten gaan om hun leven aan Jezus Christus te wijden.

Door Guyana Trans United met steun van SASOD werd deze veroordeling aangevochten bij het Guyaanse Hooggerechtshof en het Hof van Beroep. Daarbij werd ondermeer aangevoerd dat de wet in strijd zou zijn met de Guyaanse Grondwet. De veroordeling zou een aantasting zijn van het grondwettelijk recht op gelijke behandeling en non-discriminatie.

Omdat beide gerechtshoven de rechtsgeldigheid van de travestiewet in stand hielden, besloot de transbeweging de zaak voor te leggen aan het Caribisch Hof van Justitie (CCJ). Dit Hof is de hoogste rechtbank van landen aangesloten bij CARICOM, een organisatie van vijftien Caribische staten gericht op het bevorderen van onderling economische en sociale samenwerking. Guyana was in 1973 een van de oprichters van CARICOM, waar sinds 1995 ook Suriname lid van is.

Uit het vonnis blijkt dat de rechters van het Caribisch Hof van Justitie de Guyaanse travestiewet uitgebreid hebben onderzocht en getoetst aan de Grondwet van Guyana. De rechters komen tot het oordeel dat de in 1893 ingevoerde travestiewet inmiddels achterhaald is, geen rechtmatig doel meer dient en heden ten dage in strijd is met de geest van de Guyaanse Grondwet. Daarin zijn namelijk een aantal fundamentele grondrechten vastgelegd, die volgens de rechters enkel aangetast mogen worden als daar een dwingend publiek belang bij in het geding is. Dat is volgens de rechters niet aan de orde als het om de travestiewet gaat. Die wet leidt volgens de rechters door de vaagheid van de formulering (m.n. de ‘ongepaste bedoeling’) tot onrechtmatige discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie.

De rechters vonden bovendien dat de opmerkingen van de rechter in de eerste rechtszaak ongepast waren. Rechters mogen hun ambt niet misbruiken om hun geloof te verkondigen en bovendien is secularisme het fundament van de Guyaanse republiek.

Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBT-beweging. Guyana is het enige Zuid-Amerikaanse land waar homoseksualiteit, op grond van een oude Britse koloniale wet, nog strafbaar is. In juni werd voor het eerst een Pride-demonstratie – zie foto – door het centrum van de Guyaanse hoofdstad Georgetown georganiseerd.

COC Nederland ondersteunt sinds 2016 in het kader van het PRIDE-programma de activiteiten van de Guyana LGBT Coalition, bestaande uit drie lokale LHBT-organisaties: Guyana Rainbow Foundation, Guyana Trans United en SASOD. De organisaties houden zich bezig met het versterken van de LHBT-gemeenschap, met specifieke aandacht voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen en de transgemeenschap. Naast capaciteitsversterking en belangenbehartiging bieden de organisaties aan LHBT’s een veilige plek om elkaar te ontmoeten en te steunen bij het verbeteren van hun sociaal-economische positie.

[Bron: COC NL, Demera Waves

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

Vorig artikelTrans magazine
Volgend artikelIs jouw ervaring het lezen waard?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here