De Vlaamse holebi en transgender+ federatie en koepel van organisaties Çavaria heeft sinds kort een nieuwe missie. Daarin vallen twee dingen op: een grotere focus op welzijn en de toevoeging van de doelgroep intersekse personen.

De nieuwe missie:
Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.

Realisaties
De afgelopen jaren hebben we samen heel wat bereikt als beweging. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen huwen en kinderen adopteren, we worden beschermd door de antidiscriminatiewet, meemoeders worden automatisch erkend als ouder van hun kind, en de transgenderwet is een forse verbetering voor de rechten van transgender personen. Deze juridische verwezenlijkingen zijn belangrijk en een voorwaarde om tot gelijke rechten en gelijke kansen te komen.

Nog werk aan de winkel
Toch stellen we vast dat het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen niet automatisch die positieve juridische evolutie volgt. Mensen blijven botsen tegen vooroordelen, maken discriminatie en geweld mee, en voelen zich minder goed in hun vel. Al die factoren leiden tot extra stress, een lager zelfbeeld, soms ook donkere gedachten. Wetten aanpassen is dus niet genoeg.

Welzijn holebi & transgender
Daarom gaat çavaria nog meer inzetten op het verbeteren van het welzijn van onze doelgroepen. Dat doen we op verschillende manieren. Zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn in alle domeinen van het leven is daarbij essentieel. We werken verder aan inclusie op de werkvloer, op onze scholen, in sportclubs en verenigingen, en aan een veilige thuissituatie. En we blijven dwingende normen als heteronormativiteit en cisnormativiteit uitdagen.

We steken een tandje bij in de welzijnssector, want als mensen problemen ervaren moeten ze bij professionals terecht kunnen voor de juiste zorg. Hulpverleners moeten correct opgeleid zijn om met holebi- transgender- en interseksespecifieke problemen om te gaan. We blijven ons inzetten om wetten te veranderen maar daar stoppen we niet. We blijven gaan tot ieder van ons een waardig leven kan leiden zonder zich zorgen te maken over van wie je houdt, hoe jij je genderidentiteit definieert of wat je seksekenmerken zijn.

LGBTI verhoogd risico op lager mentaal welbevinden
(de afkorting lgbti staat voor: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex).
De voorbije decennia verhoogde de maatschappelijke aanvaarding van LGBTI personen en werden rechten en gelijke kansen versterkt. Toch lijkt het mentaal welbevinden van de doelgroep niet te stijgen. LGBTI-personen hebben nog altijd een sterk verhoogd risico op een lager mentaal welbevinden dan de algemene bevolking. Dit zie je weerspiegeld in de zelfmoordcijfers en holebi’s en transgender personen: Holebi’s zelfmoordpogingen: 17%-22% – Holebi’s zelfmoordgedachten: 33%-65% – Transgender personen zelfmoordpogingen: 22%-38% – Transgender personen zelfmoordgedachten: 62%-80%

Er is vaak een wisselwerking tussen mentale en fysieke gezondheid. Een lagere mentale gezondheid kan soms leiden tot risicogedrag met gevolgen voor de fysieke gezondheid en een slechtere fysieke gezondheid kan leiden tot een lager mentaal welbevinden. Het mentale, sociale en fysieke welzijn van LGBTI-personen versterken, blijft daarom een belangrijke uitdaging! MEER lezen via de website van Çavaria met door klik links naar meer info over: een inclusieve samenleving, de gezondheids- en welzijnssector – het welzijn lgbti+ personen – het welzijn lgbti+ beweging – zelfmoordpreventie en campagnes rond welzijn => Klik hier

INTERSEKSE
Intersekse personen krijgen net zoals holebi’s en transgender personen te maken met uitsluitingsmechanismen. Die zijn een gevolg van het binaire gendermodel dat in onze samenleving overheerst. Sinds kort is de organisatie intersekse vlaanderen net als veel andere groepen ook aangesloten bij Çavaria. (Ter extra info een intersekse persoon kan ook holebi of trans zijn).

Wat is intersekse? Intersekse personen hebben seksekenmerken die niet binnen de traditionele man-vrouw opdeling passen. Het gaat om biologische variaties van de geslachtsorganen, hormonen of genen. Intersekse heeft niets te maken met je genderidentiteit (hoe je jezelf voelt), je genderexpressie (hoe je jezelf uit) of je seksuele oriëntatie (tot wie je romantisch en/of seksueel aangetrokken wordt). Het draait om je lichaam.

Toch zijn er bij de strijd voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen heel wat parallellen te trekken tussen intersekse personen, transgender personen en holebi’s. De basis van de problemen die deze doelgroepen ervaren ligt bij de traditionele gendernormen die weinig ruimte laten voor variatie. Volgens die normen is iemand die geboren wordt met een penis een jongen, iemand die stoer en sterk moet zijn en verliefd moet worden op een meisje. Wie niet aan dat plaatje voldoet botst regelmatig tegen problemen aan.

Holebi’s hebben ondertussen al heel wat rechten verworven, al zijn er nog altijd problemen. Transgender personen hinken wat achterop. Voor intersekse personen is er nog heel wat werk aan de winkel. De ervaring die çavaria heeft opgebouwd in de strijd voor holebi- en transgenderrechten kan nuttig zijn om de interseksbeweging te versterken.

Uiteraard was çavaria daarvoor ook al solidair met de interseksebeweging en kwamen we zo goed als we konden op voor intersekserechten. In 2019 sloegen we echter de handen in elkaar met Intersekse Vlaanderen. Samen hebben we de middelen en expertise om er voluit voor te gaan, met intersekse personen zelf mee aan het stuur. Meer informatie over intersekse via de website van çavaria => Klik hier

NUTTIGE LINKS
– Website çavaria => Klik hier
– Website Intersekse Vlaanderen => Klik hier
– Website Lumi (hulp & info via chat, mail, telefoon van çavaria) => Klik hier
– Links naar Vlaamse holebi & transgender organisaties + cafe/dancing => Klik hier
– Links naar holebi transgender & hetero hulpverlening en informatieve websites => Klik hier
– Links naar Vlaamse trangender organisaties => Klik hier

LEES OOK
FLEUR PIERETS NIEUW GEZICHT VAN LUMI

Bron: artikel van website http://holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=18380

Bron: cavaria.be & nuttige links door holebi info – April 2020.

Vorig artikelIn de loop van het jaar gaan waarschijnlijk meer ziekenhuizen endocrinologische zorg leveren
Volgend artikelGender in de blender van Gentse professor Piet Hoebeke

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in