Stem Wijzer, stem op LGBT-vriendin Vera Bergkamp

Op woensdag 15 maart mogen we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Mijn voorstel is om dan, vanwege haar voortreffelijk wetsvoorstel om maatschappelijk te verankeren dat er meer is dan de tweedeling man of vrouw, als LGBT-ers massaal op Vera Bergkamp te stemmen. Wat een signaal zou dat afgeven !
Samen met Keklik Yücel (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (Groen Links) ijvert Vera Bergkamp (D ’66) met hun initiatief om de Awgb (Algemene wet gelijke behandeling) te wijzigen voor een genuanceerde(re) benadering van het begrip geslacht. Want er is méér dan het standaardplaatje man of vrouw.

In hun toelichting zeggen de drie Kamerleden dat in Nederland ongeveer 85.000 mensen leven met een intersekse conditie, naast ongeveer 50.000 transgenders. In Nederland hebben deze mensen het nog altijd moeilijk, regels en wetten houden niet van nuances of tussenvormen. Dat moet dus veranderen, vinden ze. De maatschappelijke acceptatie moet verbeteren. Zeer terecht, zou ik zeggen!

In België, Noorwegen, Zweden, Finland en Malta worden interseksuelen en transgenders expliciet in wetten genoemd, weten de drie Kamerleden. Nederland liep, met de wettelijke regeling van het homohuwelijk, ooit voorop, maar is vervolgens afgezakt en ingehaald bij de wettelijke bescherming van minderheden uit de LGBTI-groep.

Voor veel mensen, zeggen de Kamerleden, is het voorstel wellicht een ver van mijn bed onderwerp. Het is, inderdaad, eenvoudiger om in termen van Adam of Eva, man of vrouw, homo of hetero te denken. Maar de realiteit is veel complexer en dat ervaren de leden van die minderheidsgroepen iedere dag, 24/7. De spanningen die zij daardoor ervaren, de uitsluiting, de barrières, de stigma’s en vooroordelen zijn onnodig, en dienen te worden opgeheven, ook in de wet. Niemand zou het gevoel moeten hebben te moeten voldoen aan de strikte man-vrouw norm. Door nuanceringen van die strikte norm in de wet vast te leggen, wordt het iedereen (werkgever,s uitgaansgelegenheden, sportverenigingen, ov-bedrijven, enz.) duidelijk dat er ook op dit punt niet mag worden gediscrimineerd.

In de Awgb worden, zou staat in het voorstel, daartoe drie concrete wijzigingen aangebracht:
• Naast de rechtsgrond ‘geslacht’ wordt ook de rechtsgrond ‘geslachtskenmerken’ opgenomen
• De wet wordt uitgebreid met de gronden ‘genderidentiteit’ (hoe je je voelt) en ‘genderexpressie’ (hoe je je aan de buitenwereld toont).
• ‘Homo- of heteroseksuele gerichtheid’ wordt vervangen door ‘seksuele gerichtheid’, wat veel algemener is en daardoor een veelheid van gerichtheden omvat.

Met alle aandacht voor transgenders op TV, en recent ook de fraaie serie uitzendingen Geslacht van Ryanne van Dorst (ook bekend als Elle Bandita), is het alleen maar goed dat ook de politiek zijn steentje bijdraagt door de wet waar nodig aan te passen aan de realiteit.
Maar waarom nu specifiek op Vera Bergkamp stemmen, en niet op een van beide andere Kamerleden. Het is toch ook hun initiatiefwetsvoorstel.

Zeker, maar Vera Bergkamp was voordat ze in 2012 Kamerlid werd, voorzitter van het COC. Als Kamerlid is zij dat niet vergeten, en daarom heeft ze bij mij een streepje voor. Bovendien: zij is de eerste initiatiefnemer, en nog meer bovendien: als alle stemmen naar haar gaan, is dat een duidelijker signaal dan wanneer ‘onze’ voorkeursstemmen over drie Kamerleden worden verdeeld. Hulde voor alle drie de initiatiefnemers, ook Keklik en Liesbeth, maar als alle stemmen naar Vera (D’66, nr 6 op de lijst) gaan, dan kan geen hond er meer om heen. Ook opiniepeiler Maurice de Hond niet !

Auteur columnist: Nomi de Pluum

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here