In een stemming betreffende gelijkheid van behandeling van genders in de geestelijke gezondheidszorg heeft het Europese parlement aangedrongen op meer actie betreffende de geestelijke gezondheid van trans en intersex personen.

Het Europese parlement betreurt dat trans personen nog steeds gezien worden als geestesziek en benadrukt dat deze diagnoses een bron zijn van aanzienlijk leed bij trans personen. Elk kind zou de mogelijkheid moeten hebben om op een veilige manier de eigen genderidentiteit en genderexpressie te verkennen, zonder schadelijke diagnostische praktijken te ondergaan.

Transgender personen worden nog steeds verplicht om sterelisatie te ondergaan in 13 EU lidstaten, een praktijk welke het Europees Parlement veroordeeld in haar rapport.

Het parlement erkent dat de medicalisatie en pathologisatie (m.a.w. voor ziek aanzien worden), gecombineerd met vooroordelen, stigmatisatie en discriminatie kan leiden tot specifieke geestelijke gezondheidsproblemen voor trans en intersex personen.

Dientengevolge roept het Europees Parlement de Commissie en de Lidstaten op om ervoor te zorgen dat hun geestelijke gezondheidszorg de uitdagingen die LGBTQI personen ondergaan onder ogen ziet en hiermee rekening houdt wanneer richtlijnen, programma’s en protocollen worden opgesteld, en om voldoende middelen hieraan toe te wijzen opdat trans en intersex personen vrije toegang zouden hebben tot de geestelijke gezondheidszorg.

Beatriz Beccera (Europees Parlementslid), de auteur van het rapport en lid van de LGBTI Intergroup, reageert: “Een van de grootste mythes rond geestelijke gezondheidszorg van transgender en intersex personen is dat ze ziek zouden zijn. In dit rapport neemt het Europese Parlement een duidelijk standpunt in door te argumenteren dat de wijze waarop de samenleving transgender en intersex personen behandelt het probleem is, niet dat iemand een variatie heeft op zijn sekse of genderidentiteit.”

“Dit is waarom we lidstaten vragen om te stoppen met verplichte sterilisatie en medicalisatie van trans en intersex personen.”

Sirpa Pietikainen (Europees Parlementslid), vice voorzitter van de LGBTI Intergroup, voegt hieraan toe: “tegelijkertijd erkennen we dat de medicalisatie, pathologisatie en discriminatie die trans en intersex personen ondergaan, belangrijke emotionele en psychologische effecten hebben.”

“We vragen de Lidstaten en de Commissie om ervoor te zorgen dat voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke geestelijke gezondheidsuitdagingen waarmee homo, lesbische, bisexuele, transgender en intersex personen geconfronteerd worden, bij het ontwikkelen van alomvattende geestelijke gezondheidsstrategiën.”

Bron:
Intergroup van LGBT rechten van het Europese Parlement:
http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-parliament-calls-for-action-against-harmful-treatment-trans-and-intersex-people/

Rapport van het Europees Parlement:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0380+0+DOC+XML+V0//NL

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here