Bescherming van transgender personen tegen geweld en discriminatie nog steeds hard nodig

België, Brussel, 18 november 2016 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’1 pleit het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een betere bescherming van transgender personen. Het Instituut roept in dat kader nogmaals op om de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend te herzien. De huidige wet is door de strenge medische voorwaarden immers in strijd met de mensenrechten. Ook inzake de strijd tegen discriminatie is er nog een lange weg af te leggen. Hoewel discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie verboden is, blijven veel transgenders er in de praktijk mee geconfronteerd worden. Het Instituut heeft daarom een aantal brochures ontwikkeld en formuleert vier aanbevelingen om de rechten van transgender personen beter te beschermen.

Hoeveel transgender personen zijn er in België?

In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2016 hebben in België 885 personen de officiële registratie van hun geslacht laten veranderen. Twee derde van de transgender personen liet de geslachtsregistratie aanpassen van man naar vrouw, één derde van vrouw naar man. Die verhouding is vrij constant over de jaren.

Hoewel de cijfers fluctueren over de jaren, is er een duidelijke toename in het aantal veranderingen in de geslachtsregistratie. Het aantal wijzigingen tussen 1995 en 1999 bedroeg gemiddeld 22 per jaar, tussen 2000 en 2004 gemiddeld 34 per jaar, tussen 2005 en 2009 gemiddeld 41 per jaar en tussen 2010 en 2014 gemiddeld 57 per jaar.

Deze statistieken geven enkel de wijzigingen in de officiële geslachtsregistratie weer. Het exact aantal transgenders in België is onbekend. De strenge juridische voorwaarden weerhouden een groot aantal transgender personen ervan om hun officiële geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociale geslacht.

Bron: Persbericht Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Instituut.

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/nieuws/bescherming_van_transgender_personen_tegen_geweld_en_discriminatie_nog_steeds_hard_nodig

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here