De wachtlijsten moeten korter (Berdache België)

Wij, de Belgische vereniging van ouders met een gendervariant kind maken ons grote zorgen. Dit na de vele schrijnende verhalen van zeer ongeruste ouders en familie.

Meer en meer kinderen/jongeren durven hun ouders inlichten over hun gendervragen. De instroom in de zorg stijgt jaarlijks met 200%. Wij juichen deze nieuwe sfeer van openheid absoluut toe. Maar die heeft ook een keerzijde: de wachttijden voor een eerste gesprek en nadien psychologische zorg bij het kinderen/jongerengenderteam in UZ Gent (het enige expertisecentrum in ons land voor -18 jarigen) zijn véél te lang. Soms tot meer dan 6 maanden.  

Reeds in oktober 2015 kondigde minister De Block aan dat er voor de psychologische begeleiding van transgenders 1,17 miljoen euro zou worden vrijgemaakt. Tot op heden vertaalde zich dat in geen enkele concrete maatregel. Zoals bv het aanwerven van extra personeelsleden en het dus verkorten van de wachtlijst.

Met deze PETITIE trekt BERDACHE aan de alarmbel. Het aantal kinderen/jongeren met suïcidaal (zelfmoord) gedrag stijgt zienderogen.
Extra aandacht en zorg is NU nodig!

Wij, ouders, familie, vrienden en sympathisanten van gendervariante kinderen vinden het noodzakelijk dat:
1. De beloofde financiële injectie vanuit de federale overheid in het veld van transgenderzorg zeer dringend gerealiseerd wordt.
2. Er op korte termijn een structurele professionele erkende dienst voor opvang en zorg voor minderjarige gendervariante kinderen en hun familie komt in UZ Gent.
3. Dat het UZ Gent deze dienst van voldoende middelen en personeelsleden voorziet om de jaarlijkse instroom van ruim 100 nieuwe aanmeldingen te kunnen opvangen.
4. Dat de wachttijden voor een eerste intakegesprek tot 2 weken wordt teruggebracht en de opstart voor een zorgtraject binnen de 3 maanden wordt gegarandeerd.

Teken de petitie ga naar:
http://petitieberdache.weebly.com/.
www.berdache.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here