çavaria projectmedewerker Baudouin Mena Sebu en Ellen Delvaux van IDEWE over PREVENT. Het project focust op een preventieve aanpak bij discriminatie van LGBTI+-personen op de werkvloer.

Çavaria en IDEWE werken samen aan PREVENT met Belitis, Glass Foundation en Ilga Portugal. Door die Europese samenwerking worden de verschillen tussen landen goed zichtbaar. “In onze gesprekken met internationale partners merkten we al dat België eigenlijk al relatief ver staat op vlak van LGBTI-rechten. Er is ook al relatief veel aandacht voor holebi’s op het werk, terwijl dat in andere landen veel minder het geval is. Het is dus zeker interessant om die verschillen te zien”, zegt Ellen.

Het startpunt voor PREVENT is de Europese regelgeving over gezondheid en welzijn op het werk. Alle lidstaten zijn verplicht die toe te passen en vertalen naar eigen context, in België is daar de welzijnswet uitgekomen. “Als we luisteren naar onze veldmedewerkers, merken we dat het toch nog niet altijd zijn doorgang krijgt naar de werkvloer. Vaak beschouwen organisaties psychosociaal welzijn niet als hun eerste prioriteit,” zegt Ellen.

Wat is rol van çavaria?

Beaudouin: “Çavaria neemt de coördinatie van het project op zich. Wij zorgen ervoor dat bij alle partners afspraken gemaakt worden en dat die ook worden nageleefd. Wel zijn de taken onderverdeeld in work packages en nemen de partners daar afwisselend de lead in. Zo moest çavaria bijvoorbeeld het risicorapport schrijven over de wetgeving en wat er al bestaat over welzijn en holebirechten in de verschillende landen.

Voor de verdere verloop van het project coördineert çavaria vooral. Met vragen over specifieke thema’s kunnen de partners bij ons terecht. We zijn een soort van brugfiguur, zowel tussen het project en de Europese commissie als tussen de partners zelf.”

Wat is de rol van IDEWE?

Ellen: “Momenteel heeft IDEWE de leidende rol in pakket drie. Ons doel daarbij is organisaties te ondersteunen bij het verminderen van discriminatie en vooroordelen op het werk, zodat het welzijn van werknemers beter is. Een eerste stap daarbij is om de huidige situatie in kaart te brengen. Wat zijn de risico’s voor die werknemers? Nemen organisaties al stappen om werknemers zich goed te laten voelen? We maken nu een aantal tools om die situatie goed in kaart te brengen. Dat gebeurt enerzijds op het niveau van de organisatie, bijvoorbeeld door een werkgroep met HR, interne preventieadviseurs aanstellen, bekijken hoe het staat het met de missie, visie en strategie van het bedrijf, en de vraag stellen of het bedrijf iedereen includeert op een goede manier. Zijn er geen vooroordelen en op welke manier kunnen we dat verbeteren? Dan maken we een scan die organisaties kunnen gebruik. Anderzijds ontwikkelen we een risicoanalyse waar we participatie vragen van medewerkers om te zien hoe zij de situatie percipiëren.

Eens dat allemaal in kaart is gebracht, kan je er pas echt iets aan gaan doen. Bij het ontwikkelen van de tools, houden we ook rekening met het materiaal dat al bestaat. Er is al heel wat beschikbaar, zoals wetenschappelijke inzichten en reeds bestaande tools. We verzamelen dus ook good practices en inspirerende voorbeelden uit de verschillende domeinen. We geven ook mee hoe je precies aan de slag kan gaan door concrete oefeningen. HR professionals en preventieadviseurs kunnen die gebruiken, maar ook leidinggevenden en zelfs medewerkers kunnen ermee aan de slag. Bij die tools integreren we bijvoorbeeld ook de bestaande e-learnings van çavaria.

Daarbovenop hebben we ook al interviews gevoerd met verschillende personen naar hun ervaringen op de werkvloer, dus ook die informatie wordt meegenomen in het opstellen van de tools. De interviews deden we niet enkel in België, maar ook in Portugal en Bulgarije, zodat we kunnen vergelijken hoe de situatie eraan toe is. Dus eigenlijk is het belangrijkste wat wij momenteel doen is om ten eerste de huidige situatie in kaart te brengen en ten tweede tool aanreiken om te kunnen werken aan het welzijn van bepaalde risicogroepen, waaronder LGBTI+-personen.”

Hoe gaat PREVENT concreet welzijn op de werkvloer verbeteren?

Baudouin: “Wij hebben studies gevoerd waaruit blijkt dat LGBTI+-personen een risicogroep zijn. Dat komt omdat ze veel meer te maken hebben met discriminatie. Ze worden daar in het algemeen vaak aan blootgesteld: op het moment dat ze op zoek zijn naar een job, maar ook eenmaal ze een job hebben. Veel mensen kruipen op de werkvloer terug in de kast. Met PREVENT willen we organisaties goed op de hoogte stellen dat het niet vanzelfsprekend is dat een LGBTI+-persoon op zijn gemak is op het werk. We willen hen doen nadenken over hoe ze hun team zo inclusief mogelijk kunnen maken. Wanneer we spreken over inclusiviteit, hebben we het niet alleen over gender of etnische diversiteit, maar willen we het echt zo breed mogelijk opentrekken. We hopen dus dat de tools die we ontwikkelen daarvoor gebruikt kunnen worden door verschillende organisaties.”

Hoe geraken die tools bij organisaties?

Ellen: “Een onderdeel van het project is de verspreiding van de tools. Er komt een congres waar de tools worden voorgesteld, maar de praktische uitwerking daarvan ligt nog niet vast. Verder is het ook de bedoeling om via onze eigen netwerken de tools naar de doelgroep toe bekend te maken. Bij çavaria zal dat dus hoofdzakelijk via KLIQ zijn, en bij IDEWE gaan we in onze communicatie naar andere organisaties proberen ze warm te krijgen en houden voor onze tools. Ook als er bij IDEWE vraag naar komt vanuit organisaties, kunnen we onmiddellijk onze oplossing voorstellen. Daarbovenop zijn er aantal stakeholders betrokken bij het project, zoals enkele vakbonden, die al aangaven interesse te hebben, dus die ook zeker op de hoogte blijven van de resultaten.”

Baudouin: “Belangrijk om te weten is ook dat de tools gratis zijn. We werken niet exclusief voor organisaties, alle onze informatie is beschikbaar. Zo willen we bijdragen aan het zo breed mogelijk opentrekken van onze tools en het zo toegankelijk en wijd inzetbaar mogelijk te maken. Het kan ook over heel Europa gebruikt worden door onze samenwerking met de andere partners. De tools zullen worden uitgebracht in het Nederlands, Portugees, Bulgaars en Engels.”

Wat is het einddoel van PREVENT?

Ellen: “We willen een werkvloer die inclusief is voor iedereen ongeacht leeftijd, gender of seksuele oriëntatie. Dat is het doel waar we nu stap per stap naartoe werken. We willen dat organisaties stappen zetten om een veranderingstraject door te maken. Die stappen willen we niet te groot maken om de organisaties niet te demotiveren. Onze tools moeten zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle mogelijke bestaande organisaties. Zo ga je er hebben die momenteel weinig tot niets doen voor diversiteit en inclusie, maar ook organisaties die al stappen hebben gezet. De bedoeling van onze tools is dus dat die door die verschillende organisaties kunnen gebruikt worden. Ook gaan we goed blijven inzetten op het bekendmaken en het in leven houden van onze tools. Als we interesse opwekken bij een organisatie en ze zijn bereid stappen te ondernemen, is dat een succes”

Baudouin: “Voor mij is het een succes wanneer organisaties beseffen dat werken aan diversiteit en inclusie niet iets secundair is, maar een prioriteit. Vaak denken organisaties dat het te veel geld en moeite gaat kosten, om er dan niet veel uit te halen. Maar eigenlijk haal je er heel veel uit. Organisaties die inclusiever werken, scoren ook gewoon economischer beter, daar zijn reeds studies over gevoerd. Voor mij is het geslaagd wanneer organisaties begrijpen dat diversiteit en inclusiviteit geen luxe mag zijn, maar dat het de norm moet zijn. We bouwen steeds met kleine steentjes, en hoe meer er zo komen, creëer je uiteindelijk het pad naar een inclusieve werkvloer.”

Ellen: “Organisaties moeten actief bezig zijn met het thema.”

Baudouin: “Het vraagt werk, maar op lange termijn brengt het veel vruchten op. Vandaar ook de naam ‘PREVENT’, we gaan preventief te werk en ervoor zorgen dat iedereen zich op hun gemak voelt op het werk.”

Heb je vragen over PREVENT? Je kan mailen naar: prevent@cavaria.be

Bron: https://zizomag.be/prevent

Vorig artikelTrans vrouw Sarah McBride gekozen in Senaat van Delaware
Volgend artikelUpdate impact Corona op transgenderzorg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here