COC Nederland:

Schiet op met het invoeren van een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie. Die oproep doet COC Nederland op vrijdag 22 april in een brief aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het COC schrijft in haar brief dat optimale wettelijke bescherming van transgender personen geen uitstel verdraagt. De minister zegde het COC al in 2013 politieke steun toe voor een verbod.
Transgenders krijgen op tal van gebieden te maken met discriminatie. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, met als resultaat dat de groep bijna vier keer vaker dan gemiddeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en drie keer vaker een bijstandsuitkering.

Ook op tal van andere gebieden is er sprake van transgenderdiscriminatie. Zo worden transgenders geweigerd door sportscholen, uit de trein gezet wegens een verkeerde geslachtsaanduiding op het vervoersbewijs en beschuldigd van diefstal bij de douane wegens een onjuiste geslachtsaanduiding in het paspoort.
Minister Plasterk zegde COC-voorzitter Tanja Ineke al op 19 juni 2013 politieke steun toe voor een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie – zie foto. Op 1 november 2015 herinnerden het COC de minister per brief aan deze belofte. Plasterk zegde het COC en de Tweede Kamer vervolgens toe om vóór het kerstreces 2015 een voorstel naar de Kamer te sturen. Sindsdien is er bijna een half jaar verstreken, maar er is nog altijd geen wetsvoorstel ingediend.

Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van Europa vinden dat de Nederlandse regering een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie moet invoeren. Mede doordat ons land geen verbod op transgenderdiscriminatie kent, zijn we gezakt naar de zevende plaats in Europa waar het gaat om LHBT-rechten.
Bron: COC NL – Foto minister Ronald Plasterk en COC-voorzitter Tanja Ineke: COC NL/PhT
Het COC schrijft in haar brief: Herhaald verzoek tot spoedige introductie verbod transgenderdiscriminatie

federatie van nederlandse verenigingen tot integratie van homoseksualiteit coc nederland bezoekadres: Nieuwe Herengracht 49, 1011 rn, amsterdam postadres: postbus 3836, 1001 ap amsterdam telefoon 020 – 623 45 96 fax 020 – 626 77 95 internet: www.coc.nl e-mail info@coc.nl

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ref.nr.: 16.039 / 6.30.1 Amsterdam, 22 april 2016 betreft: Herhaald verzoek tot spoedige introductie verbod transgenderdiscriminatie

Excellentie, Met deze brief verzoeken wij u opnieuw om op korte termijn een expliciet verbod op discriminatie wegens genderidentiteit- en expressie op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling. Op 19 juni 2013 zegde u ons politieke steun toe voor een dergelijke verbod. Op 1 november 2015 herinnerden wij u daaraan en vroegen wij u om een wetsvoorstel in te dienen. Diezelfde maand berichtte u het COC en de Tweede Kamer dat u vóór het kerstreces 2015 een aanpak voor een wetswijziging naar de Kamer zou sturen. Sindsdien is bijna een half jaar verstreken. Wij maken ons zorgen over het uitblijven van een wetsvoorstel. Optimale wettelijke bescherming van transgender personen in Nederland verdraagt geen uitstel. Transgenders krijgen op tal van gebieden te maken met discriminatie. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt: de groep ontvangt bijna vier keer vaker dan gemiddeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering en drie keer vaker een bijstandsuitkering, terwijl men relatief hoogopgeleid is. Het is daarom van groot belang dat er een wet komt die expliciet duidelijk maakt: transgenderdiscriminatie is verboden. Het is volstrekt onvoldoende dat transgenders alleen tegen discriminatie beschermd worden via de omweg van een andere verboden non-discriminatiegrond zoals geslacht. Ook mensenrechteninstanties als het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van Europa roepen Nederland op om een expliciet wettelijke verbod op transgenderdiscriminatie te introduceren. Mede doordat ons land geen verbod op transgenderdiscriminatie kent, zijn we gezakt naar de zevende plaats in Europa waar het gaat om LHBT-rechten. Volgens COC’s verkiezingswebsite Gayvote is er breed politiek draagvlak voor een wettelijke verbod. Een nadere toelichting op ons pleidooi vindt u in de brief in bijlage. Wij gaan graag met u in gesprek over de spoedige totstandkoming van een wettelijke verbod op discriminatie wegens genderidentiteit- en expressie en hopen dat u snel actie onderneemt.

Hoogachtend,

Tanja Ineke – voorzitter COC Nederland i.a.a.: Tweede Kamer der Staten-Generaal, College voor de Rechten van de Mens Bijlage: Brief over opnemen genderidentiteit en –expressie in de Awgb, 1 november 2015

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here