De Vlaamse Ombudsdienst is recent gestart met een Genderkamer voor de behandeling van gendergerelateerde discriminatie klachten. Ieder die zich gediscrimineerd voelt wegens genderindentiteit of genderexpressie kan daarvoor bij de Vlaamse ombudsvrouw terecht.

Annelies D’Espallier is benoemd tot ombudsvrouw en behandeld alle genderkwesties die betrekking hebben op discriminatie. Zij is specialiste mensenrechten en werkte bij het Universitair Centrum voor Diversiteits-en Discriminatierecht. Met haar expertise over antidiscriminatierecht versterkt zij de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst krijgt uitgebreide bevoegdheden om discriminatie aan te pakken tussen burgers en overheid, burgers en bedrijven en tussen burgers onderling. De Ombudsdienst kan in naam van de klager naar de rechtbank stappen. Maar dat zal alleen in uiterste nood gebeuren, de Ombudsdienst heeft een bemiddelende rol. Hou kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsvrouw Email: klachten@vlaamseombudsdienst.be Tel: 0032 (0)25524800 of gratis nummer 1700 Invullen van een klachten formulier op de website www.vlaamseombudsdienst.be Per brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here