Nederland.  Personen in de transitie kunnen een hormonale behandeling krijgen, indien gewenst. Oestrogel is een hormoonpreparaat voor transvrouwen en non-binaire personen en wordt twee maal daags op de huid aangebracht.

Oestrogel wordt tijdelijk niet verdeeld in België en zou terug beschikbaar zijn vanaf december 2018. In overleg met endocrinologen raden wij iedereen die Oestrogel neemt één van volgende opties aan:

-Oestrogel in de dosering van één pompdruk twee keer per dag, kan vervangen worden door Dermestril 50: één pleister per 72uur.

-Oestrogel in de dosering van twee pompdrukken twee keer per dag, kan vervangen worden door Dermestrill 100: één pleister per 72uur of door Lenzetto spray: één verstuiving op de huid ’s morgens en één verstuiving ’s avonds.

Ga langs bij je huisarts voor een voorschrift.

Wij raden zelfmedicatie en extra hormonen innemen naast de voorgeschreven behandeling heel sterk af. Ook hormonen aankopen via internet en zonder voorschrift wordt afgeraden. Volg steeds het advies van de arts

Bron: http://transgenderinfo.be/stockbreuk-oestrogel/

 

Om in ons land kwalitatief goede, toegankelijke en daarmee toekomstbestendige transgenderzorg te kunnen aanbieden, zijn volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe inspanningen vereist. Sinds 2012 bestaat er een capaciteitstekort in de transgenderzorg, met lange wachttijden tot gevolg. Dit komt omdat de vraag naar deze zorg sneller groeit dan het aanbod. ZN heeft daarom, met financiële steun van VWS, het bureau Zorgvuldig Advies aangesteld als kwartiermaker. De kwartiermaker zal nog dit jaar komen tot concrete oplossingen om in 2019 daadwerkelijk een daling van de wachttijden te realiseren. Naast het terugdringen van de wachttijden zal de kwartiermaker ook werken aan het ontwikkelen en innoveren van de transgenderzorg.

 

Het streven is toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken. Dit geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid van zorg op maat: centraal waar het moet en decentraal waar het kan. Daarnaast is het belangrijk dat de expertise over transgenderzorg die in Nederland beschikbaar is breder wordt gedeeld en dat hier door professionals meer kennis en ervaring mee wordt opgedaan. Er is nog geen landelijke dekking van deskundigheid op het gebied van transgenderzorg en binnen de medische en psychologische opleidingen wordt vooralsnog weinig tot geen aandacht aan het thema transgenderzorg besteed. Kwalitatief goede zorg, passend bij de huidige tijd, is wat de betrokken partijen met elkaar voor ogen hebben.

Transvisie is heel blij dat de kwartiermaker is aangesteld en aan het werk gaat. Het instellen van een kwartiermaker is een van de successen die onze voorzitter Lisa van Ginneken heeft bereikt in haar overleggen met de betrokken partijen.

Bron: https://www.transvisie.nl/zn-nieuwe-inspanningen-voor-toekomstbestendige-transgenderzorg/

By Redactie Transvisie

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here