Dinsdag 18 april jl. is in de commissie-Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de besprekingen gestart over de nieuwe Transgenderwet. Het wetsontwerp stapt af van verplichte medische ingrepen.

Het moet het voor mensen makkelijker maken om te zijn wie ze zijn. Zonder dat ze moeten beantwoorden aan absurde eisen

Geslachtsregistratie
Het wetsontwerp wijzigt de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen daarvan.

Wanneer onder het huidige systeem een vrouw als man leeft, maar de geslacht veranderende operaties nog niet werden afgerond, kan hij de geslachtsregistratie op zijn identiteitskaart nog niet laten aanpassen.

Aanpassingen
Het huidige ontwerp past de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit aan in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen. Concreet houdt dat in:
het afschaffen van de verplichte sterilisatievoorwaarde, die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was bekritiseerd;
het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële geslachtswijziging;
het afschaffen van de medische voorwaarden in de procedure tot voornaamswijziging en van de mogelijkheid tot verzet tegen een wijziging van het geslacht in de akte van geboorte door elke belanghebbende;
het inbouwen van een aantal waarborgen tegen fraude en lichtzinnige geslachtswijzigingen.

Çavaria
“Het ontwerp is een fundamentele stap vooruit. Maar alles kan beter, en dat zullen we de volgende weken hartstochtelijk bepleiten”, verklaart çavaria-coördinator Yves Aerts. Hij was dinsdag in het Paleis der Natie.

Çavaria heeft enkele twijfels en bemerkingen bij het wetsontwerp. Zo zou de procureur des Konings een advies moeten uitbrengen over de gewenste geslachtsregistratiewijziging om fraude te vermijden. Dit strookt niet met de opvattingen van çavaria over zelfbeschikking. “Als iemand in eer en geweten zegt een bepaalde genderidentiteit te hebben, respecteer je die zelfbenoeming. Hoe gaat de procureur des Konings fraude in dit geval ‘vaststellen’? Je kunt toch niet in iemands hoofd kijken?”, verklaarde woordvoerder Jeroen Borghs toen het wetsontwerp werd voorgesteld.

Bron Ziro-online.be en Çavari

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here