Zowel de Nederlandse als Belgische variant is hieronder beschreven.

Bent u officieel van naam of voornaam veranderd en bent u in het bezit van het officiële bewijsstuk waaruit de naamswijziging ‘en geslachtsverandering’ blijkt dan kan u in Nederland terecht bij uw school of opleiding voor een diploma wijziging.
Mede door de centralisatie van scholen en opleidingen zijn een aantal scholen opgeheven en kan u uw diploma laten wijzigingen door DUO (Dienst Uitvoerend onderwijs).

Bent u in België officieel van naam of voornaam veranderd na een geslachtsverandering en wil u nieuwe studiebewijzen onder uw nieuwe naam?
U kan voor uw aanvraag rechtstreeks contact nemen met de instelling die het studiebewijs uitreikte. Indien u liever hebt dat de overheid u daarbij helpt of is uw school of opleiding opgeheven, kan u contact opnemen met het departement onderwijs.

Zowel de Nederlandse als Belgische (Vlaanderen en Brussel) variant is hieronder beschreven.

Nederland

Kloppen de persoonsgegevens op uw diploma, certificaat of cijferlijst niet meer? Bent u bijvoorbeeld van naam veranderd? In veel gevallen kan DUO een vervangend document leveren. Dit kan een verklaring afgelegd examen (VAE) of een vervangend opleidingsdocument (VOD) zijn. Zowel VAE als VOD heeft dezelfde waarde als uw originele document.

Een vervangend document bevat de gegevens van 1 opleiding. Het kost € 72,- per aanvraag.
Is de naam veranderd vanwege een geslachtsverandering, dan is een VAE of VOD gratis.

Verschil tussen VAE en VOD
Een VOD is alleen mogelijk voor voortgezet onderwijs, een VAE kunt u voor meer onderwijssoorten krijgen. Een VOD ziet er hetzelfde uit als uw originele document, een VAE niet. Een VOD moet u persoonlijk ophalen en ondertekenen bij DUO in Groningen, u levert dan uw originele document in. Een VAE ontvangt u per post, zonder uw originele document in te leveren. U hoeft een VAE niet te ondertekenen.

Meer informatie vindt hij/zij op de website.
https://www.duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/naam-op-diploma-wijzigen.jsp

Op onderstaand link kunt u het aanvraag formulier invullen.
https://www.duo.nl/particulier/images/5203A-ED-28-VAE.pdf

Aanvraag formulieren kun je zowel digitaal (mail: diplomaregister@duo.nl) als per post sturen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling Examendiensten, Postbus 30158 9700 LK Groningen.

Stuur de hieronder genoemde bewijsstukken mee met uw aanvraag:

1. Een kopie van mijn paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.

2. Een kopie van het officiële bewijsstuk waaruit de naamswijziging of naamswijziging én geslachtsverandering blijkt.

3. Een kopie van het originele opleidingsdocument: diploma en cijferlijst.

4. Een kopie deskundigenverklaring, beschikking van de rechtbank waaruit de naamswijziging blijkt.

Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen: 050 599 77 78.
Of stuur een mail naar diplomaregister@duo.nl.
Of fysiek opsturen: Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling Examendiensten Postbus 30158 9700 LK Groningen.

Bron van dit artikel: Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
En eigen verslaggeving.

België (Vlaanderen en Brussel):

Naamswijziging voor:
Studiebewijzen hoger onderwijs
Studiebewijzen basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs

Het betreft dus alle diploma’s, diplomasupplementen en creditbewijzen.

Voorwaarden waaronder nieuw studiebewijs wordt afgeleverd

De aanvrager bezorgt bij de aanvraag:

– de originele studiebewijzen die hij wil laten vervangen
– de stukken die de naamswijziging aantonen
– Een kopie van mijn paspoort of identiteitskaart

De aanvrager dient de aanvraag in bij de onderwijsinstelling die het studiebewijs uitreikte. Indien deze onderwijsinstelling niet meer bestaat, kan betrokkene de aanvraag indienen bij de rechtsopvolger van deze onderwijsinstelling. De aanvraag wordt bij voorkeur per aangetekende brief gedaan, maar ook niet aangetekend verzonden aanvragen worden behandeld.
De aanvraag kan ook bij het Departement Onderwijs en Vorming worden ingediend.
Departement Onderwijs en Vorming – secretariaat-generaal
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
leen.mortier@ond.vlaanderen.be
De contactgegevens vindt u op volgende link:

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/departement/inhoud/naamswijziging/naamswijziging.htm

De onderwijsinstellingen en het departement Onderwijs en Vorming rekenen geen kosten aan voor de behandeling van de aanvraag.

De onderwijsinstelling die het nieuwe studiebewijs uitreikt, vernietigt het te vervangen studiebewijs op een wijze die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene eerbiedigt.

Het nieuwe studiebewijs vermeldt:

– enkel de nieuwe naam van de houder;
– de vermeldingen betreffende de studies die op het oorspronkelijke studiebewijs stonden;
– de datum waarop het oorspronkelijke studiebewijs werd uitgereikt.

De layout en het lettertype van het studiebewijs zijn deze van het moment van de nieuwe uitreiking. De nieuwe studiebewijzen worden aangetekend aan de betrokkene gestuurd.

Bron: ministerie van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here