Het allereerste boek over transgender mensen, geloof en kerk wordt op zondag 23 juni gepresenteerd. De publicatie moet er onder andere voor zorgen dat transgender mensen meer worden geaccepteerd in de Nederlandse kerken.

Het boek zal de titel Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt dragen en benadert de thematiek van transgender mensen, geloof en kerk vanuit allerlei hoeken, waarbij steeds ook transgender mensen zelf aan het woord komen. Zo worden ook gedeelten uit de Bijbel gehandeld die voor hen een problematische of bijzondere betekenis hebben. Redacteur Wielie Elhorst: “Het boek is hard nodig omdat er nog een groot gebrek aan kennis bestaat in de kerken. Het is tegelijkertijd een steun in de rug van mensen: gelovige transgender mensen en werkers in de kerk die het onderwerp bespreekbaar willen maken.”

Gemiste kans’
In het boek is bovendien aandacht voor de plaats van transgender mensen in plaatselijke kerkelijke gemeentes, inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. Redacteur Carl Buijs: “Verhalen van mensen die hun geloof, hun kerk of allebei als een enorm obstakel ervaren op hun pad naar hun ware zelf, zijn legio. Wat een gemiste kans voor transpersonen én kerken! Hopelijk laat dit boek aan veel mensen zien, hoe wondermooi God in ieders leven werkt.”

De publicatie Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt is inhoudelijk geredigeerd door vier personen: Carl Buijs, medewerker bij Transvisie, zelfhulporganisatie voor transgender mensen, Jolanda Molenaar, transtheoloog en gastvoorganger in de Doopsgezinde Kerk, Heleen Zorgdrager, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Wielie Elhorst, LHBT-predikant Amsterdam en oud-medewerker van de LCC Plus Projecten.

In de spiegel kijken
Op Roze Zondag 23 juni 2019 word in de Oranjekerk te Amsterdam de publicatie gepresenteerd en overhandigd aan Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW en aan Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland. Jolanda Molenaar, redacteur: “We hopen dat deze publicatie haar weg vindt in de breedte van de kerken, en dat de kerken bereid zijn transpersonen de hand te reiken in hun zoektocht naar de mens die zij verlangen te zijn. In het boek zijn daartoe goede aanzetten te vinden. In de afsluitende viering, waarin Wielie Elhorst en ik zullen voorgaan, vragen we mensen in de spiegel te kijken opdat ze ontdekken wie God, en wie zij zelf zijn. Het is mijn verlangen dat ook kerken in die spiegel zullen kijken, en stappen zetten op weg naar een trans¬inclusieve kerk.”

De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW.

Bron: https://kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/eerste-nederlandse-boek-over-transgender-mensen-geloof-en-kerk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here