Het Belgisch Staatsblad heeft op maandag 10 juli de zogeheten Transgenderwet gepubliceerd.

Het Belgisch Staatsblad opent op 10 juli met de ‘Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft’.
Koning Filip bekrachtigde de wet dus op 25 juni. “Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt”, waarna de wettekst zelf volgt.
Procedure

De nieuwe procedure tot geslachtregistratiewijziging start met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij deze aangifte voegt de aanvrager een verklaring waarin staat dat hij al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de geboorteakte, niet overeenkomt met zijn/haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij/zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan verschillende verplichtingen.
– Hij moet de aanvrager wijzen op de gevolgen, inlichten over het verdere verloop van de procedure en een informatiebrochure overhandigen.
– De ambtenaar zal dan binnen de drie dagen ook de procureur des Konings inlichten over de verklaring.
– De procureur des Konings heeft dan drie maanden tijd om een advies uit te brengen.
– Bij een negatief advies weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring.
– Als er geen advies volgt, wordt het geacht een positief advies te zijn. Tegen een weigering kan de aanvrager altijd beroep instellen bij een rechtbank.
– Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de aangifte gaat de aanvrager opnieuw langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
– Hij/zij geeft een verklaring af dat hij/zij van geslacht wil veranderen en zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging.
– Tot slot verandert de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte.
Minderjarigen

De nieuwe wet voorziet mogelijkheden voor kinderen vanaf 12 jaar. De reden hiervoor is dat kinderen vaak al op heel jonge leeftijd aanvoelen dat het geslacht dat ze bij geboorte toegekend kregen niet overeenkomt met de genderidentiteit die ze zelf ervaren.
De wet voorziet drie fases:
– Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen al hun voornaam laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich hierbij wel laten bijstaan door hun ouders of hun vertegenwoordiger.
– De volgende stap kan gezet worden vanaf 16 jaar. Vanaf dan kan de geslachtsregistratie ook gewijzigd worden in de geboorteakte. Ook hier moet de minderjarige zich laten bijstaan door ouders of voogd. Omdat de wijziging van de akte van geboorte een ingrijpende beslissing met verregaande gevolgen is, moet ook een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater afgegeven worden. Deze verklaring bevestigt uitsluitend dat de wilsuiting volledig bewust en vrij van enige druk gebeurt en velt geen oordeel en al zeker geen diagnose.
– Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt de algemene procedure.

Begin 2018?

“Art. 15. Deze wet treedt in werking op een datum te bepalen door de Koning en ten laatste op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ‘s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.”
‘De Koning’ staat hier gelijk met de regering, aangezien de koning niets mag doen zonder tegentekening van een minister. We mogen ons verwachten dat de nieuwe procedure in voege treedt begin 2018.

Bron: http://zizo-online.be/article/11971

 

Vorig artikelTransgender vrouw Philippa York geeft commentaar bij ITV Cycling
Volgend artikelEerbetoon aan de eerste travestie-hit Lola

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here